Međunarodna saradnja - Informacije

Информације

ISCED – F – 2013 области образовања које одговарају студијским групама Филозофског факултета

Приликом пријаве на Мобион (mobion.bg.ac.rs) потребно је да пронађете одговарајући ISCED код (International Standard Classification of Education) за област студирања на Филозофском факултету.

Листа ISCED – F – 2013 за области образовања које одговарају студијским групама Филозофског факултета налази се у прилогу.

Образац за кандидате који желе да се образују у Пољској

Обавештавамо вас да је 30. септембра 2017. године у Републици Пољској ликвидиран Завод за академско признавање и међународну размену, а истовремено је установљена Народна агенција за академску размену, у вези са чим је промењен образац, који попуњавају кандидати који желе да се образују у Пољској.

Нови образац се налази у прилогу.

Информација везана за пријаву докторанда на размену у оквиру Еразмус+ програма

Студенти докторских студија Филозофског факултета који се пријављују за размену у Немачкој, Аустрији, Хрватској, Словенији и Шпанији, поред основне документације, треба да доставе и писмо о прихватању или писмо ментора високошколске институције из партнерске земље.

Потребна документација наведена је на адреси: https://mobion.bg.ac.rs/howtoapply/requireddocuments

Размена студената

Честа питања и одговори

Образац транскрипта оцена

Образац за студенте, који се пријављују за размену, а који су уписани и/или завршили студије по болоњском програму се налази у прилогу

↑↑↑