Institut za pedagogiju i andragogiju - O institutu

О ИНСТИТУТУ

Институт за педагогију и андрагогију је основан 1983. године, са циљем да се у оквиру њега остварује научноистраживачки рад у области педагогије и андрагогије, да се ове научне области унапређују. Ради на формирању научног подмлатка и усавршавању научних кадрова.

У оквиру циља издвајају се следећи задаци:

  • реализација научних истраживања у области педагогије и андрагогије;
  • усавршавање метода научноистраживачког рада у области васпитања и образовања;
  • проучавање могућности и начина примене научних резултата у пракси;
  • рад на прикупљању и обрађивању података и других материјала и докумената од значаја за развој педагогије и андрагогије;
  • организација научних скупова;
  • објављивање резултата научног рада;
  • сарадња са одговарајућим научним установама у земљи и иностранству;
  • развој младих научних кадрова и укључивање студената у научноистраживачки рад;
  • пружање помоћи у настави.

Управник Института је проф. др Јован Миљковић.

↑↑↑