Institut za pedagogiju i andragogiju - Kontakt

КОНТАКТ

Институт за педагогију и андрагогију
Универзитет у Београду - Филозофски факултет
Чика Љубина 18-20, 11000 Београд

Шести спрат, Институт за педагогију и андрагогију

Tелефон: 3206-261
Факс: 3282-985
Е-пошта: ipa@f.bg.ac.rs

↑↑↑