Centar za ruske studije

ЦЕНТАР ЗА РУСКЕ СТУДИЈЕ

Центар за руске студије Филозофског факултета Универзитета у Београду основан је 2010. године. Основна идеја његовог оснивања проистекла је из потребе неговања целовитог и систематског изучавања Русије, која се до сада у српском академском простору изучавала парцијално (само лингвистички или културни аспекти). Насупрот српском академском простору, традиција „руских студија“ је широко развијена и утемељена готово у читавом (западном) свету. Због тога је Центар поставио за циљ да у српском научном и академском простору развије свестрано и научно утемељено проучавање савремене Русије, руске историје и културе.

Русија је била и данас је велика сила која је током 18, 19. и 20. века кључно утицала, а и још увек, на почетку 21. века, у великој мери утиче на политичка друштвена и културна догађања на простору Балкана. Током тог времена развијане су традиционалне везе српског и руског народа, културни контакти и сарадња, у континуитету још од почетка 16. века, а нарочито интензивно непрекидно од 18. века и времена Петра Великог. Иначе везе и контакти два народа су знатно дужи и сежу од средњег века. Током овог времена Србија и српска култура су у више наврата и на различите начине улазиле у руски културни и цивилизацијски круг. Последње снажно прожимање српске културе са руским културним вредностима, традицијама и моделима – пре комунистичког друштвеног и културног преображаја друштва након 1944. године – одиграло се у међуратном периоду, када је руска емиграција дала значајан допринос развоју српске културе и друштва.

Своје основне академске активности Центар је усмерио на организовање модула (специјализације) „Руске студије“ на IV години основних (бачелор) студија, и академског програма „Руске студије“ на мастер студијама. То је први пут да се на Београдском универзитету (основаном 1868) покреће специјалистички програм Руских студија на основним и мастер студијама. Осим покретања програма Руских студија, Центар се труди да прошири и продуби академске активности организовањем два циклуса предавања, циклуса јавних предавања „Модерна и савремена Русија“ и циклуса специјалистичких предавања за студенте „Савремена истраживања Русије“.

Више информација о Центру можете добити на www.rusija.edu.rs

↑↑↑