Centar za srpske studije

Центар за српске студије

Истраживачки Центар за српске студије је основан 2010. године на иницијативу Катедре за Историју српског народа у новом веку, Одељења за историју Филозофског факултета Универзитета у Београду. Потреба за оснивањем Центра проистекла је из научних контаката и пројеката које реализују запослени на Катедри, постдипломци и докторанди Катедре, а који су, формирањем Центра, институционално обједињени и научно везани за Катедру, Одељење за историју и Филозофски факултет у целини. Оснивање Центра је олакшало не само организациони рад на реализацији различитих пројеката, већ је умногоме допринело осавремењавању и обогаћивању рада на мастер и докторским студијама.

Управник Центра је др Радош Љушић, редовни професор.
Секретар Центра је доц. др Данко Леовац.

↑↑↑