Centar za srpske studije - Ciljevi

Циљеви Центра

Циљеви Центра су усмерени на укључивање млађих сарадника, постдипломаца на Катедри у различите пројекте и њихово институционално везивање за Одељење и Факултет. Делатност Центра је усмерена ка реализацији научних пројеката у сарадњи са заинтересованим научним установама у земљи и иностранству. Тиме се, осим практичног укључивања у реализацију заједничких научних пројеката, омогућује и бржи проток научних информација, укључујући и техничку подршку везану за пројекте и стипендије које користе наши млади научници. Намерни смо да са резултатима српске историографије упознамо и заинтересујемо истраживаче у свету и да обезбедимо сараднике изван наше земље, чији ће научни доприноси проширити компаративна посматрања просветних, привредних, културних, демографских, политичких и других проблема. Успостављање сарадње са сродним иностраним институцијама, те организовање научних округлих столова и скупова о историји српског народа и објављивање саопштења са тих научних састанака представља важан део нашег будућег ангажовања.

↑↑↑