Balkanski analitički forum

ЦЕНТAР ЗА САВРЕМЕНУ ФИЛОЗОФИЈУ – БАЛКАНСКИ АНАЛИТИЧКИ ФОРУМ

О ЦЕНТРУ

Балкански аналитички форум има за циљ окупљање стручњака из аналитичке филозофије са Балкана како би разменили своје идеје, али јеотворен и за приступе који успостављају везе између аналитичке филозофије и других филозофских традиција као и за заинтересоване стручњаке из других делова света.

Делатност форума је да се кроз конференције и пратеће публикације успостави платформа за дискусију на којој се научници са Балкана, и сви заинтересовани за аналитичку филозофију, могу редовно састајати и представљати текстове на којима тренутно раде и своје нове публикације.

Управница Центра је проф. др Мирослава Трајковски.

↑↑↑