Центар за историјску географију и историјску демографију (ЦИГИД)

ЦЕНТАР ЗА ИСТОРИЈСКУ ГЕОГРАФИЈУ И ИСТОРИЈСКУ ДЕМОГРАФИЈУ (ЦИГИД)

Центар ИГИД се бави истраживањима у области историјске географије и историјске демографије српских земаља од досељавања Словена па до краја 19. века. Активности Центра повезују истраживаче различитог профила од историчара и историјских географа до географа, етнолога и археолога. У њему се реализује неколико пројеката који се баве проучавањем насеља и становништва у средњем веку и у раном модерном периоду. Сарадници Центра учествују у реализацији пројеката везаних за теренска истраживања у сарадњи са локалним музејима у Пријепољу, Ваљеву, Пожаревцу, Крушевцу и тако даље. У сарадњи са локалним срединама организују се научни скупови, конференције и публиковање научних резултата из области историјске географије и историјске демографије. Од 2011. године Центар је колективни члан Међународне комисије за историјску демографију са седиштем у Паризу.

Контакт: rujiste1961@gmail.com

Управник Центра ИГИД
Проф. др Синиша Мишић

↑↑↑