Centar za studije jevrejske umetnosti i kulture - Delatnost i ciljevi

ДЕЛАТНОСТ И ЦИЉЕВИ

Центар за студије јеврејске уметности и културе Филозофског факултета је академска и научна институција чији циљ јепокретатње, координација и реализација истраживања на пољу јеврејске визуелне и материјалне културе, на територији Србије и југоисточне Европе и шире, обухватајући хронолошки периоде од позноантичког раздобља преко средњовековног и раног модерног доба до савременог доба, са нарочитим нагласком на све пратеће визуелне феномене.

Академска (наставна) делатност

• Реализација зимске академске радионице „Јеврејска уметност и традиција“. Поменута радионица након једне деценијетрајања постала је језгро наставне и научне сарадње Одељења за историју уметности Филозофског факултета Универзитета у Београду и бројних иностраних стручњака и институција које се баве јеврејским студијама. Стално интересовање студената Филозофског факултета и бројних других факултета у оквиру Универзитета у Београду као и гостију из иностранства указали су на потребу стварaња Центра који ће дугорочно организовати и координисати овај вид академске делатности.
• Размена студената, доктораната и предавача са партнерским институцијама у иностранству и подстицај индивидуалним истраживањима студената свих нивоа студија кроз менторски рад.
• Предавања по позиву и организовање тематских циклуса предавања.

Научна и научно-истраживачка делатност

• Развој и реализација мултидисциплинарних националних и међународних истраживачких и пројеката.
• Сарадња са научним јединицама, истраживачким центрима, високошколским и институцијама културе у земљи и иностранству у циљу унапређења и промоције културе и науке.
• Публиковање резултата истраживања у облику монографија, збирке студија, часописа, периодичних публикација и других издања укључујући и онлајн издања.
• Организација научних и научно-популарних скупова, изложби и других врста културних активности.

Научна и академска сарадња

• Координација постојећих пројеката:
Уговор о сарадњи Филозофског факултета и Бен Гурион универзитета у Негеву, Израел.
• Успостављање научне сарадње са сродним научним институцијама у иностранству.

↑↑↑