Centar za muzeologiju i heritologiju - Delatnost

ДЕЛАТНОСТ

Програм Центра се развија у три сегмента научног, истраживачког и примењеног рада, односно у областима:

  • развоја теорије и филозофије музеализовања,
  • изучавања метода унапређења едуковања за баштињење и едуковање баштиника,
  • истраживања методологије стандардног документовања и ефикасног искоришћавања вредности баштине.

Смисао делатности је приближити вредности сопственог наслеђа што већем броју могућих корисника и тако утицати на повећање могућности да се образује слој поузданих баштиника који ће бити способни да баштину проследе онима којим она стварно и припада, то јест својим потомцима. Тако формирана свест о преузетом посланству, отвара визију перспективног баштињења или оправданости, смислености и корисности живе баштине, баштине која чува искуство процеса, законитости успешности, идеје баштињења која је адаптабилна на нове контексте, али по законитости постигнућа идеала.

↑↑↑