Istorija

Istorijat

Biblioteka za istoriju formirana je posle Prvog svetskog rata, kada je Srpski seminar podeljen na tri oblasti: istoriju, književnost i lingvistiku. Od više katedarskih biblioteka 2001. godine nastala je Biblioteka Odeljenja za istoriju, dok Katedra za istoriju starog veka i Katedra za vizantologiju i danas imaju posebne biblioteke.

Fondovi

Bibliotečki fond se sastoji od oko 58.000 monografskih i serijskih publikacija. Nekoliko stotina monografija štampanih u periodu od 16. do 18. veka, samo su deo bogatstva ove Biblioteke. Sastavni deo knjižnog fonda čine i legati prof. dr Jorja Tadića i prof. dr Sime Ćirkovića, delovi biblioteke Stojana Novakovića i dr Fedora Nikića, kao i biblioteka Instituta za skupljanje izvora (1908-1918).

Katalozi

Deo starog fonda i publikacije objavljene posle 2000. godine elektronski su pretražive. Pretraživanje drugog dela starog fonda moguće je preko autorskog abecednog kataloga.

Upis

Za upis u Biblioteku Odeljenja za istoriju potreban je indeks i jedna fotografija dimenzija 30 x 40 mm.

Kontakt

Biblioteka Odeljenja za istoriju otvorena je svakog radnog dana od 8.00 do 20.00 časova. Nalazi se na petom spratu Filozofskog fakulteta. U okviru biblioteke nalazi se čitaonica sa 42 mesta.

Rad sa korisnicima: od 8.00 do 12.30 i od 14.00 do 19.00

Obaveštenja o privremenim promenama radnog vremena Biblioteke objavljuju se u Vestima Odeljenja za istoriju.

Кабинет:   бИс
Телефон:  3206-219
Катарина Ковачевић, ,  Дипломирани библиотекар Е-пошта: 
Татјана Недин, ,  Дипломирани библиотекар Е-пошта: 
др Мирослав Поповић,  научни сарадник,  Дипломирани библиотекар Е-пошта: 
Верислава Баруџија, ,  Дипломирани библиотекар Е-пошта: 
↑↑↑