Klasične nauke

Istorijat

Sadašnja Biblioteka Odeljenja za klasične nauke počela je da se formira osnivanjem Seminara za klasičan grčki i latinski jezik 1897. godine. Prikupljane su knjige vezane ne samo za klasičnu filologiju, već i iz oblasti drugih, srodnih naučnih disciplina: istorije, arheologije, istorije umetnosti. Biblioteka, kao i čitavo Odeljenje, nalazi se na drugom spratu desnog krila Kapetan Mišinog zdanja.

Fondovi

Knjižni fond sadrži oko 35.240 knjiga (od kojih su neke vrlo dragocene, jer potiču iz XVI veka), oko 2.000 svezaka časopisa i legat prof. dr Miloša N. Đurića (871 knjiga).

Katalozi

Pretraživanje fonda moguće je preko abecednog autorskog kataloga. Zahvaljujući internet sistemu Virtuelne biblioteke Srbije (COBISS) moguće je elektronsko pretraživanje svih monografskih publikacija izdatih nakon 2000. godine. U januaru 2004. godine započeto je formiranje elektronske baze podataka.

Kontakt

Čitaonica sa 15 mesta je otvorena svakog radnog dana od 8.00 do 19.00 časova.

Rad sa korisnicima: 9.00 - 12.00 i 14.00 - 18.00 časova

Телефон:  2639-628
Е-пошта:  
Урош Рајчевић, ,  Дипломирани библиотекар Е-пошта: 
Ведрана Марлог, ,  Дипломирани библиотекар Е-пошта: 
↑↑↑