Klasične nauke

O ODELjENjU

Nastava klasičnih jezika ima svoju predistoriju u ustaničkoj Velikoj školi i Liceju od početka XIX veka. Godine 1875. osnovana je Katedra za klasične jezike i književnost, a 1900. je klasična filologija izdvojena u posebnu grupu.

Danas se na Odeljenju za klasične nauke na osnovnim, master i doktorskim studijama predaju predmeti iz oblasti grčke i latinske lingvistike, grčke i rimske književnosti, vizantijske filologije, poznolatinske filologije i kulturne istorije antike.

Na Odeljenju za klasične nauke predaje 15 nastavnika i studira oko 120 studenata.

управник Одељења: 
др Ненад Ристовић
редовни професор
↑↑↑