Klasične nauke

Запослени
управник Одељења: 
др Ненад Ристовић
редовни професор
Сам. струч. сар. за остале дел. (послови секретара одељења): 
мр Мирослава Мајхер
стручни сарадник
Предавачи
др Ненад Ристовић, редовни професор
др Александар Лома, редовни професор
др Војин Недељковић, редовни професор
др Војислав Јелић, редовни професор
др Гордан Маричић, редовни професор
др Дарко Тодоровић, редовни професор
др Борис Пендељ, ванредни професор
др Горан Видовић, ванредни професор
др Драгана Димитријевић, ванредни професор
др Орсат Лигорио, ванредни професор
др Сандра Шћепановић, ванредни професор
др Милица Кисић Божић, ванредни професор
др Ил Акад, доцент
Исидора Толић, асистент
Михајло Морача, истраживач-приправник
↑↑↑