Psihologija

Istorijat

Biblioteka Odeljenja za psihologiju je formirana 1951. godine pod imenom Biblioteka Seminara za psihologiju. U vreme osnovanja imala je 625 knjiga i primala 22 časopisa. Danas, biblioteka ima preko 23.000 knjiga i 90 naslova časopisa.

Fondovi

Pored osnovnog fonda biblioteka ima i sedam poklon biblioteka - prof. dr Borislava Stevanovića, prof. Mihajla Rotera, prof. dr Ivana Smodlake, prof. dr Vladimira Konečnog, dr Marije i dr Radmila Vučića, prof. dr Vesne Kutlešić i prof. dr Slavoljuba Radonjića. Biblioteka ima i fond diplomskih, magistarskih, doktorskih i specijalističkih radova i testoteku sa osnovnim psihološkim testovima i mernim instrumentima.

Katalozi

Pretraživanje fonda moguće je preko lisnog autorskog i predmetnog kataloga. Zahvaljujući internet sistemu Virtuelne biblioteke Srbije (COBISS) moguće je elektronsko pretraživanje svih monografskih publikacija izdatih nakon 2000. godine.

Kontakt

Čitaonica sa 30 mesta je otvorena svakog radnog dana od 8.00 do 20.00 časova. Nalazi se na drugom spratu Filozofskog fakulteta.

Rad sa korisnicima: 8.00 – 20.00 časova

Кабинет:   бПс
Телефон:  3206-213
Владимир Тирнанић, ,  Дипломирани библиотекар Е-пошта: 
Пеђа Димитријевић, ,  Дипломирани библиотекар Е-пошта: 
↑↑↑