Етнологија и антропологија

Istorijat

Biblioteka Odeljenja za etnologiju i antropologiju, osnovana početkom 20. veka, jedna je od najstarijih seminarskih biblioteka. Zajedno sa Bibliotekom Seminara za istoriju umetnosti, potpuno je izgorela u požaru koji je izbio u zgradi današnjeg Filološkog fakulteta 1944. godine. Posle Drugog svetskog rata Biblioteka je obnovljena. Specijalizovana je, pre svega, za etnologiju i kulturnu antropologiju, ali je bogata i literaturom koja se odnosi i na druge društvene nauke.

Fondovi

Pažljivo odabrani fond sadrži oko 30.000 knjiga i časopisa. U njegovom sastavu nalaze se i legati – poklonjene biblioteke profesora etnologije Jovana Erdeljanovića, Đurđice Petrović i Dušana Bandića. Poseban deo knjižnog fonda čine diplomski radovi, magistarske teze, doktorske disertacije, a odnedavno i videokasete i kompakt diskovi.

Katalozi

Pretraživanje fonda moguće je preko lisnog azbučnog autorskog kataloga. Zahvaljujući internet sistemu Virtuelne biblioteke Srbije (COBISS) moguće je elektronsko pretraživanje svih monografskih publikacija izdatih nakon 2000. godine. U oktobru 2003. prešlo se na elektronsku obradu publikacija.

Kontakt

Biblioteka Odeljenja za etnologiju i antropologiju nalazi se na petom spratu Filozofskog fakulteta. Otvorena je svakog radnog dana od 8.00 do 20.00 časova. Čitaonica ima 30 mesta.

Rad sa korisnicima: 8.00 – 12.30 i 14.00 – 19.00

Кабинет:   бЕА
Телефон:  3206-251
Јасна Мијаиловић, ,  Дипломирани библиотекар Е-пошта: 
Давор Петровић,  истраживач-сарадник,  Дипломирани библиотекар Е-пошта: 
↑↑↑