Sociologija

Istorijat

Po osnivanju Grupe za sociologiju 1959. godine osnovana je i seminarska biblioteka. Poseban doprinos u formiranju i organizaciji biblioteke i njenog rada dao je prof. dr Vojin Milić. Od tada pa do danas biblioteka je prikupljala literaturu iz sociologije i srodnih naučnih disciplina. Po broju publikacija iz sociologije danas je to najveća sociološka biblioteka u zemlji.

Fondovi

U knjižnom fondu biblioteke ima oko 29.000 primeraka publikacija. Najveći deo fonda čine knjige, oko 15.646 naslova (17.500 primeraka), od čega je veliki broj originalnih stranih izdanja i prevedenih dela (8.893). Pored osnovnog fonda biblioteka ima i dva legata – prof. dr Anđelke Milić i dr Vesne Korać. U fondu biblioteke se nalazi 267 naslova domaćih i stranih časopisa i 1.465 doktorskih, magistarskih i diplomskih radova.

Katalozi

Pretraživanje fondova moguće je preko lisnog autorskog kataloga i kataloga po naučnim oblastima. U biblioteci se radi i na izradi elektronskog kataloga koji je deo Uzajamnog elektronskog kataloga Virtuelne biblioteke Srbije
(COBISS.SR). Korisnicima je omogućeno elektronsko pretraživanje svih monografskih publikacija koje je biblioteka primila posle 1994. god.

Kontakt

Čitaonica sa 30 mesta je otvorena svakog radnog dana od 8.00 do 20.00 časova. Nalazi se na trećem spratu Filozofskog fakulteta.

Rad sa korisnicima: 8.00 - 20.00 časova

Кабинет:   бСоц
Телефон:  3206-216
др Драгана Радисављевић-Ћипаризовић,  научни сарадник,  Дипломирани библиотекар Е-пошта: 
Драгица Крсмановић, ,  Дипломирани библиотекар Е-пошта: 
↑↑↑