Filozofija

Istorijat

Biblioteka Odeljenja za filozofiju je formirana 1948. godine. Tokom 20. veka obnavljana je nekoliko puta. Sve do 1985. godine bibliotečki fond bio je prvenstveno orijentisan na kapitalna dela iz istorije filozofije, kontinentalne filozofije i marksizma. Konačno, početkom osamdesetih godina počelo je upotpunavanje bibliotečkog fonda i anglosaksonskom literaturom koja se tiče kako istorije filozofije, tako i savremenih problema.

Fondovi

Danas biblioteka sadrži 25.000 monografskih publikacija i oko 450 stranih i domaćih časopisa štapanih u preko 3.050 svezaka. Pored ovog osnovnog fonda nalazi se i legat prof. dr Miloša N. Đurića sa 1.000 bibliografskih jedinica. Biblioteka takođe sadrži i fond diplomskih, magistarskih i doktorskih radova.

Katalozi

Sve do jeseni 2003. godine pretraživane fonda biblioteke bilo je moguće isklučivo preko autorskog kataloga. Zahvaljujući internet sistemu Virtuelne biblioteke Srbije (COBISS) moguće je elektronsko pretraživanje svih monografskih publikacija izdatih nakon 2000. godine.

Kontakt

Čitaonica sa 40 mesta je otvorena svakog radnog dana od 8.00 do 20.00 časova. Nalazi se na trećem spratu Filozofskog fakulteta.

Rad sa korisnicima: 8.00-20.00 časova

Кабинет:  
Телефон: 
Жељко Манчић, ,  Дипломирани библиотекар
др Милијана Ђерић,  научни сарадник,  Дипломирани библиотекар Е-пошта: 
Љубомир Стевановић, ,  Дипломирани библиотекар
↑↑↑