Filozofija

O ODELjENjU

Nastava filozofije u Srbiji započinje na Liceju 1853. godine, i kontinuirano se odvija na Velikoj školi i Univerzitetu od 1905. godine.

Danas je Odeljenje za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu organizovano u tri seminira: Seminar za istoriju filozofije, Seminar za etiku, estetiku i filozofiju politike i Seminar za logiku, epistemologiju i filozofiju nauke.

Na Odeljenju za filozofiju na osnovnim, master i doktorskim studijama predaje se veliki broj obaveznih i izbornih predmeta iz raznih oblasti filozofije: logike, etike, estetike, epistemologije, metodologije, tradicionalne i savremene metafizike, filozofije politike, filozofije jezika, filozofije prava itd. Poseban značaj se pridaje nastavi iz Istorije filozofije, koja je obavezan predmet na svim godinama osnovnih studija.

Na Odeljenju za filozofiju predaje 25 nastavnika i studira oko 500 studenata.

управник Одељења: 
др Ненад Цекић
редовни професор
↑↑↑