Археологија

Istorijat

Nastanak biblioteke Odeljenja za arheologiju vezuje se za Mihaila Valtrovića, koji je 1881. godine postao prvi profesor arheologije na Velikoj školi. U okviru tada osnovanog Kabineta za arheologiju, on je započeo nabavku stručnih knjiga, dok je deo knjiga preuzet iz Kabineta za arhitekturu. Izuzetno vredne knjige prispele su i na ime reparacije posle Prvog svetskog rata.

Fondovi

Biblioteka ima oko 18.000 monografija, 650 naslova domaćih i stranih časopisa sa oko 8.800 svezaka, 250 doktorskih i magistarskih radova, geografske karte, kompakt diskove i legate prof. dr Dragoslava Srejovića, prof. dr Karen Viteli i Gordane Marjanović-Vujović.

Katalozi

Pretraživanje fonda moguće je preko lisnih kataloga: autorskog i predmetnog. Zahvaljujući internet sistemu Virtuelne biblioteke Srbije (COBISS) moguće je elektronsko pretraživanje svih monografskih publikacija izdatih nakon 2000. godine.

Kontakt

Čitaonica je otvorena svakog radnog dana od 8.00 do 20.00 časova. Nalazi se na četvrtom spratu Filozofskog fakulteta.

Rad sa korisnicima: 8.00 - 20.00 časova

Кабинет:   бАрх
Телефон:  3206-117
Е-пошта:  
Радмила Балабан,  истраживач-сарадник,  Дипломирани библиотекар Е-пошта: 
Срђан Ракоњац, ,  Дипломирани библиотекар Е-пошта: 
↑↑↑