Филозофија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јулски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 10.06. до 14.06. 2022.
  • уплата најкасније до: 12.06. 2022. / 70%/
  • провера услова и приговори: 15.06.2022.
  • испити: од 23.06. до 02.07. 2022.
СТУДИЈСКИ ПЛАН ИЗ 2002. ГОДИНЕ
Естетика
1.07. u 8.00  28.06. у 10.00, ФДС FDS

Онтологија
1.07. у 8.00  28.06. у 10.00, ФДС ФДС

Етика
30.06. у 15.00 каб. 353

Филозофија науке
29.06. у 15.00  29.06. у 12.00, каб. 356 каб. 356

Општа методологија
29.06. у 15.00  29.06. у 12.00, каб. 356 каб. 356

Историја филозофије IV
24.06. у 12.00 сала 301

Филозофија политике
29.06. у 16.00 сала 310

Филозофија духа
27.06. у 12.00 сала 313

Филозофија егзистенције
30.06. у 12.00 сала 301

Феноменологија
30.06. у 12.00 сала 301I ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије Iа
30.06. у 13.00 сала 308

Историја филозофије Iб
1.07. у 12.00 ФДС

Увод у филозофију и критичко мишљење
24.06. у 12.00 сала 309

Логика - писмени
23.06. у 12.00 сала 310

Логика - усмени
2.07. у 12.00 сала 310

Увод у етику - писмени тест за прву групу: од презимена која почињу од ћириличног А закључно са Н
23.06. у 15.00 сала 310

Увод у етику - писмени тест за другу групу: од презимена која почињу од ћириличног Њ закључно са Ш
23.06. у 16.00 сала 310

Увод у етику
28.06. у 15.00 каб. 353Изборни филозофски
Увод у метафизику
30.06. у 14.30 каб. 377

Увод у филозофију религије
24.06. у 12.00 сала 310

Увод у проблеме политике
28.06. у 17.00 сала 310

Хеленистичка филозофија
24.06. у 14.00 сала 310II ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIа
23.06. у 10.00 ФДС

Историја филозофије IIб
24.06. у 10.00 ФДС

Теорија сазнања I
1.07. у 12.00 сала 308

Теорија сазнања II
30.06. у 10.00 ФДС

Естетика I
27.06. у 9.00 сала 308

Естетика II
1.07. у 8.00  28.06. у 10.00, ФДС ФДСИзборни нефилозофски
Математика
2.07. у 12.00 сала 310III ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIIа
30.06. у 15.00 ФДС

Историја филозофије IIIб
27.06. у 12.00 сала 308

Филозофија политике
29.06. у 16.00 сала 310

Увод у филозофију науке
29.06. у 15.00  29.06. у 12.00, каб. 356 каб. 356

Филозофија наука I
1.07. у 10.00  29.06. у 10.00, сала 312 сала 312

Етика
30.06. у 15.00 каб. 353

Филозофија језикa
1.07. у 12.00 сала 308Изборни филозофски III
Ранохришћанска и средњовековна филозофија
24.06. у 12.00 сала 310

Теорија делања
24.06. у 11.00 сала 312

Савремене теорије правде
27.06. у 12.00 сала 309

Наука и рационалност
30.06. у 11.00 сала 312

Филозофија простора
24.06. у 13.00 каб. 360

Теме из историје филозофије: Филозофија перцепције
27.06. у 10.00 каб. 355

Примењена етика
28.06. у 15.00  28.06. у 14.00, каб. 353 каб. 353IV ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IVа
1.07. у 12.00 сала 301

Историја филозофије IVб
24.06. у 14.00 сала 301

Филозофија науке II
30.06. у 10.00 сала 312

Филозофија духа
27.06. у 12.00 сала 313

Хајдегерова филозофија
1.07. у 8.00  28.06. у 10.00, ФДС ФДС

Логички емпиризам
24.06. у 12.00 сала 301

Филозофија језика и метафизика
24.06. у 12.00 сала 301

Прагматизам и постпрагматизам
24.06. у 12.00 сала 301

Проблеми савремене филозофије - Филозофија емоција
24.06. у 12.00 сала 301

Проблеми савремене естетике
27.06. у 12.00 каб. 355

Правци савремене филозофије
30.06. у 12.00 сала 301

Поједине теме из филозофије науке
29.06. у 12.00 каб. 356

Квајнова филозофија
1.07. у 12.00 сала 308

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 1
24.06. у 12.00 сала 309

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 2
24.06. у 13.00 сала 312

Наставничка пракса
24.06. у 13.00 сала 312

Савремене етичке теорије
30.06. у 15.00 каб. 353Изборни предмети за студенте других студијских група
Општа методологија наука (етнологија и антропологија)
29.06. у 15.00  29.06. у 12.00, каб. 356 каб. 356

Основе филозофије и методологије науке (социологија)
1.07. у 10.00 сала 308

Филозофија науке (етнологија и антропологија)
1.07. у 10.00 сала 308

Филозофија културе (етнологија и антропологија)
24.06. у 13.00 каб. 360

Логика са општом методологијом (ПЕ, АН, ПС)
2.07. у 12.00 сала 104

Увод у филозофију (ПЕ, АН, ПС)
25.06. у 13.00 сала 103МАСТЕР СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Филозофски скептицизам
30.06. у 10.00 ФДС

Филозофија перцепције
27.06. у 10.00 каб. 355

Историја естетике
1.07. у 8.00  28.06. у 10.00, ФДС ФДС

Проблеми естетике
27.06. у 12.00 каб. 355

Методологија и филозофија науке
1.07. у 12.00  29.06. у 12.00, сала 312 сала 312

Нормативна етика
30.06. у 15.00 каб. 353

Мета-етика
30.06. у 15.00 каб. 353

Примењена етика
28.06. у 15.00  28.06. у 14.00, каб. 353 каб. 353

Филозофска становишта (проф. др Миланко Говедарица)
30.06. у 12.00 сала 301

Нормативна политичка теорија
28.06. у 16.00 каб. 358

Савремене теорије демократије
27.06. у 13.00 сала 309

Филозофија психоанализе
30.06. у 12.00 сала 301

Филозофија духа и когниције
27.06. у 15.00 каб. 371ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Дух, језик и сазнање
30.06. у 10.00 ФДС

Филозофска логика и сазнање
01.07. у 12.00 301

Рационалност и демократија
28.06. у 15.00 каб. 358

Филозофија науке
29.06. у 15.00  29.06. у 12.00, каб. 356 каб. 356

Филозофија научног истраживања
29.06. у 15.00  29.06. у 12.00, каб. 356 каб. 356

Морална епистемологија
30.06. у 15.00 каб. 353

Историја етике
30.06. у 15.00 каб. 353

Једна област примењене етике
30.06. у 15.00 каб. 353

Филозофија духа (проф. др Миланко Говедарица)
30.06. у 12.00 сала 301

Филозофија и посебне науке (проф. др Миланко Говедарица)
30.06. у 12.00 сала 301

Филозофија и психоанализа
30.06. у 12.00 сала 301

Филозофија когниције
27.06. у 15.00 каб. 371
↑↑↑