Филозофија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јулски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 12.06. до 16.06. 2024.
  • уплата најкасније до: 14.06. 2024. / школарина 60%/
  • провера услова и приговори: 17.06.2024.
  • испити: од 24.06. до 03.07. 2024.
СТУДИЈСКИ ПЛАН ИЗ 2002. ГОДИНЕ
Историја филозофије IV (по старом програму из 2002)
03.07. у 12:00 310I ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014, 2021)
Историја филозофије 1 (2021)
02.07. у 15:00 105

Историја филозофије Iа
02.07. у 15:00 105

Историја филозофије 2 (2021)
24.06. у 12:00 310

Историја филозофије Iб
24.06. у 12:00 310

Увод у филозофију и критичко мишљење
24.06. у 14:00 309

Логика - писмени
27.06. у 13:00 104

Логика - усмени
03.07. у 15:00 105

Увод у етику - писмени испит за студенте других студијских група
24.06. у 15:00 101

Увод у етику - усмени
28.06. у 15:00 353Изборни филозофски I
Увод у метафизику
24.06. у 12:00 СФД

Увод у филозофију религије
27.06. у 11:00 301

Увод у филозофију политике
25.06. у 17:00 103

Увод у проблеме политике
25.06. у 17:00 103

Хеленистичка филозофија
01.07. у 10:00 309Страни језици и предмети Кабинета за стране језике
За распоред испита погледати страну Кабинета за стране језикеII ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014, 2021)
Историја филозофије 3 (2021)
01.07. у 10:00 309

Историја филозофије IIа
01.07. у 10:00 309

Историја филозофије 4 (2021)
25.06. У 16:00 310

Историја филозофије IIб
25.06. У 16:00 310

Теорија сазнања I
02.07. у 10:00 СФД

Теорија сазнања II
03.07. у 10:00 СФД

Естетика I
27.06. у 10:00 105

Естетика II
27.06. у 10:00 105Изборни филозофски II
Филозофија економије
29.06. у 09:00 301

Филозофија и књижевност
24.06. у 12:00 310

Проблем личног идентитета
02.07. у 12:00 310Изборни нефилозофски
Математика
03.07. у 15:00 105III ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIIа
24.06. У 15:00 СФД

Историја филозофије IIIб
02.07. у 10:00 105

Филозофија политике
26.06. у 15:00 104

Увод у филозофију науке
03.07. у 12:00 356

Филозофија наука I
03.07. у 13:00 105

Етика - усмени
28.06. у 15:00 353

Филозофија језикa
01.07. у 11:00 105Изборни филозофски III
Ранохришћанска и средњовековна филозофија
02.07. у 10:00 105

Теорија делања
27.06. у 10:30 СФД

Филозофија права
24.06. у 15:00 101

Савремене теорије правде
29.06. у 10:00 301

Наука и рационалност
03.07. у 12:00 356

Филозофија простора
27.06. у 12:00 360

Примењена етика
28.06. у 13:30 353

Филозофија и књижевност
24.06. у 12:00 310

Неоплатонистичка филозофија
24.06. у 12:00 310IV ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IVа
03.07. у 12:00 310

Историја филозофије IVб
27.06. у 13:00 309

Филозофија наука II
03.07. у 12:00 356

Филозофија духа
02.07. у 14:00 312

Хајдегерова филозофија
27.06. у 10:00 105

Логички емпиризам
02.07. у 12:00 309

Филозофија језика и метафизика
02.07. у 12:00 309

Прагматизам и постпрагматизам
02.07. у 12:00 309

Проблеми савремене филозофије - Филозофија емоција
02.07. у 12:00 309

Правци савремене филозофије
27.06. у 16:00  26.06. у 16:00 377

Поједине теме из филозофије науке
03.07. у 12:00 356

Квајнова филозофија
02.07. у 10:00 309

Витгенштајнова филозофија
02.07. у 10:00 312

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 1
24.06. у 14:00 309

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 2
27.06. у 13:00 359

Наставничка пракса
27.06. у 13:00 359

Савремене етичке теорије
24.06. у 15:00 101Предмети за образовање наставника
Термини испита се објављују у вестима ЦОН-а.Изборни предмети за студенте других студијских група
Филозофија науке (етнологија и антропологија) за студенте који су предмет слушали код доц. А. Зорић
02.07. у 10:00 309

Основе филозофије науке (СО, ПС) код доц. А. Зорић
02.07. у 10:00 309

Општа методологија наука (етнологија и антропологија) код проф. С. Перовића
03.07. у 12:00 356

Филозофија науке (етнологија и антропологија) код проф. С. Перовића
03.07. у 12:00 356

Филозофија културе (етнологија и антропологија)
27.06. у 12:00 360

Логика са општом методологијом (ПЕ, АН)
27.06. у 14:00 103

Увод у филозофију (ПЕ, АН)
24.06. у 14:00 104МАСТЕР СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Теорије лепоте у класичној и модерној естетици
27.06. у 10:00 105

Нормативна етика
28.06. у 15:00 353

Метаетика
28.06. у 15:00 353

Примењена етика
28.06. у 13:30 353

Теорија делања
27.06. у 12:00 359

Нормативна политичка теорија
25.06. у 16:00 358

Савремене теорије демократије
29.06. у 10:00 301

Филозофија духа и когниције
02.07. у 17:00 371

Хедонизам у античкој филозофији
24.06. у 12:00 310

Смрт у античкој филозофији
24.06. у 12:00 310

Филозофија емоција
03.07. у 12:00 310ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Филозофска логика и сазнање
03.07. у 12:00 310

Дефинисање и тумачење уметничког дела
27.06. у 10:00 105

Рационалност и демократија
25.06. у 15:00 358

Морална епистемологија
28.06. у 15:00 353

Морал и сазнање
28.06. у 15:00 353

Историја етике
28.06. у 15:00 353

Једна област примењене етике
28.06. у 13:30 353

Филозофија когниције
02.07. у 17:00 371ИСПИТИ КОЈИ НИСУ У РАСПОРЕДУ
За информације о терминима испита који нису у распореду студенти треба да контактирају предметне наставнике.
↑↑↑