Филозофија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јулски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 07.06. до 27.06. 2021.
  • уплата најкасније до: 25.06. 2021. / 70%/
  • провера услова и приговори: 28.06.2021.
  • испити: од 05.07. до 17.07. 2021.
СТУДИЈСКИ ПЛАН ИЗ 2002. ГОДИНЕ
Естетика
13.07. у 8.00 сала 310

Онтологија
13.07. у 8.00 сала 310

Етика
15.07. у 15.00 каб. 353

Филозофија науке
14.07. у 12.00 каб. 356

Општа методологија
14.07. у 12.00 каб. 356

Историја филозофије IV
16.07. у 11.00 сала 308

Филозофија политике
13.07. у 13.00 сала 308

Филозофија духа
13.07. у 13.30 сала 105

Филозофија егзистенције
15.07. у 11.00 сала 310

Феноменологија
15.07. у 11.00 сала 310I ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије Iа
14.07. у 8.00 сала 103

Историја филозофије Iб
11.07. у 9.00 сала 308

Увод у филозофију и критичко мишљење
15.07. у 12.00 сала 301

Логика - писмени
12.07. у 10.00 сала 310

Логика - усмени
17.07. у 10.00 сала 310Изборни филозофски
Увод у метафизику
15.07. у 14.30 каб. 377

Увод у филозофију религије
14.07. у 12.00 сала 308

Увод у проблеме политике (за студенте филозофије)
12.07. у 13.00 сала 208

Увод у проблеме политике (за студенте психологије и друге студијске групе)
12.07. у 15.00 сала 208

Хеленистичка филозофија/антички скептицизам (за студенте филозофије)
12.07. у 13.00 ФДС

Хеленистичка филозофија/антички скептицизам (за студенте других група)
12.07. у 13.00 ФДСII ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIа
13.07. у 10.00 ФДС

Историја филозофије IIб
15.07. у 10.00 ФДС

Теорија сазнања I
12.07. у 10.00 ФДС

Теорија сазнања II
16.07. у 10.00 сала 301

Естетика I (доц. др Моника Јовановић)
14.07. у 10.00 сала 310

Естетика II (проф. др Небојша Грубор)
13.07. у 8.00 сала 310Изборни нефилозофски
Математика - писмени
12.07. у 10.00 сала 310

Математика - усмени
17.07. у 10.00 сала 310III ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIIа
15.07. у 15.00 сала 308

Историја филозофије IIIб
16.07. у 12.00 сала 508

Филозофија политике
13.07. у 13.00 сала 308

Увод у филозофију науке
14.07. у 12.00 каб. 356

Филозофија наука I
12.07. у 10.00 сала 313

Етика
15.07. у 15.00 каб. 353

Филозофија језикa
14.07. у 12.00 ФДСИзборни филозофски III
Ранохришћанска и средњовековна филозофија
14.07. у 12.00 сала 308

Хјумова филозофија
12.07. у 15.00 ФДС

Теорија делања
14.07. у 12.00 сала 301

Савремене теорије правде
13.07. у 13.00 сала 301

Наука и рационалност
14.07. у 12.00 сала 313

Примењена етика
15.07. у 15.00 каб. 353IV ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IVа
16.07. у 12.00 сала 308

Историја филозофије IVб
15.07. у 11.00 сала 310

Филозофија науке II
14.07. у 10.00 сала 313

Филозофија духа
13.07. у 13.30 сала 105

Хајдегерова филозофија
13.07. у 8.00 сала 310

Логички емпиризам
14.07. у 12.00 сала 312

Филозофија језика и метафизика
14.07. у 12.00 сала 312

Прагматизам и постпрагматизам
15.07. у 12.00 сала 312

Проблеми савремене филозофије
15.07. у 12.00 сала 312

Проблеми савремене естетике
13.07. у 10.00 сала 313

Филозофија математике
17.07. у 10.00 сала 310

Поједине теме из филозофије науке
16.07. у 12.00 сала 310

Квајнова филозофија
16.07. у 12.00 сала 310

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 1
15.07. у 12.00 сала 301

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 2
15.07. у 12.00 каб. 382

Савремене етичке теорије
15.07. у 15.00 каб. 353Изборни предмети за студенте других студијских група
Општа методологија наука (етнологија и антропологија)
14.07. у 12.00 каб. 256

Основе филозофије и методологије науке (социологија)
16.07. у 10.00 сала 310

Филозофија науке (етнологија и антропологија)
16.07. у 10.00 сала 310

Филозофија културе (етнологија и антропологија)
14.07. у 12.30 каб. 376

Логика са општом методологијом (ПЕ, АН, ПС)
12.07. у 13.30 сала 310

Увод у филозофију (ПЕ, АН, ПС)
17.07. у 13.00  17.07. у 10.00, сала 101 сала 101МАСТЕР СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Логика
17.07. у 10.00 сала 310

Филозофија перцепције
16.07. у 15.00 каб. 355

Методологија и филозофија науке
12.07. у 12.00 сала 313

Нормативна етика
15.07. у 15.00 каб. 353

Мета-етика
15.07. у 15.00 каб. 353

Примењена етика
15.07. у 15.00 каб. 353

Нормативна политичка теорија
13.07. у 16.00 каб. 358

Савремене теорије демократије
14.07. у 13.00 сала 309

Филозофија психоанализе
15.07. у 11.00 сала 310

Филозофија духа и когниције
13.07. у 15.00 каб. 353ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Дефинисање и тумачење уметничког дела
13.07. у 8.00 сала 310

Рационалност и демократија
13.07. у 15.00 каб. 358

Филозофија науке
14.07. у 12.00 каб. 356

Филозофија научног истраживања
14.07. у 12.00 каб. 356

Морална епистемологија
15.07. у 15.00 каб. 353

Историја етике
15.07. у 15.00 каб. 353

Једна област примењене етике
15.07. у 15.00 каб. 353

Филозофија и посебне науке (проф. др Миланко Говедарица)
15.07. у 11.00 сала 310

Филозофија и психоанализа
15.07. у 11.00 сала 310

Филозофија когниције
13.07. у 15.00 каб. 353
↑↑↑