Филозофија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јулски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 12.06. до 15.06. 2023.
  • уплата најкасније до: 13.06. 2023. / 70%/
  • провера услова и приговори: 16.06.2023.
  • испити: од 22.06. до 01.07. 2023.

Позивамо вас да у периоду од 08. до 19. маја 2023. попуните електронске упитнике за вредновање педагошког рада наставника и сарадника са предмета које сте слушали у овом семестру
СТУДИЈСКИ ПЛАН ИЗ 2002. ГОДИНЕ
Историја филозофије IV
26.06. у 17:00  28.06. у 12:00, 310 310I ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014, 2021)
Историја филозофије 1 (2021)
26.06. у 15:00 301

Историја филозофије Iа
26.06. у 15:00 301

Историја филозофије 2 (2021)
01.07. у 12:00 308

Увод у филозофију и критичко мишљење
28.06. у 12:00 309

Логика - писмени
23.06. у 12:00 308

Логика - усмени
30.06. у 12:00 310

Увод у етику - писмени тест
27.06. у 15:00  22.06. у 15:00, 310 308

Увод у етику - усмени
29.06. у 15:00 353Изборни филозофски
Увод у метафизику
22.06. у 09:30 ФДС

Увод у филозофију религије
22.06. у 14:00 301

Увод у филозофију политике
27.06. у 17:00 310

Хеленистичка филозофија
27.06. у 17:00 301II ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIа
26.06. у 15:00 ФДС

Историја филозофије IIб
29.06. у 10:00 ФДС

Теорија сазнања I
22.06. у 12:00 312

Теорија сазнања II
28.06. у 13:00 301

Естетика I
23.06. у 09:00  22.06. у 10:00 308

Естетика II
23.06. у 09:00  22.06. у 10:00 308Изборни нефилозофски
Математика
30.06. у 12:00 310III ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIIа
22.06. у 15:00 ФДС

Историја филозофије IIIб
23.06. у 12:00 ФДС

Филозофија политике
28.06. у 13:00 308

Увод у филозофију науке
28.06. у 12:00 312

Филозофија наука I
28.06. у 10:00 312

Етика - писмени тест
27.06. у 15:00 308

Етика - усмени
30.06. у 15:00 353

Филозофија језикa
24.06. у 12:00 308Изборни филозофски III
Хјумова филозофија
22.06. у 12:00 312

Теорија делања
22.06. у 11:00  27.06. у 11:00, 309 309

Филозофија права
29.06. у 14:00 353

Савремене теорије правде
22.06. у 9:00 376

Наука и рационалност
30.06. у 12:00 312

Филозофија простора
28.06. у 13:00 360

Теме из историје филозофије: Филозофија перцепције
30.06. у 12:00 355

Примењена етика
29.06. у 14:00 353IV ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IVа
26.06. у 17:00  28.06. у 12:00, 310 310

Историја филозофије IVб
28.06. у 14:00 ФДС

Филозофија наука II
30.06. у 10:00 312

Филозофија духа
27.06. у 16:00 312

Филозофија језика и метафизика
30.06. у 12:00 ФДС

Прагматизам и постпрагматизам
30.06. у 12:00 ФДС

Проблеми савремене филозофије - Филозофија емоција
30.06. у 12:00 ФДС

Проблеми савремене естетике
22.06. у 13:00 313

Правци савремене филозофије
28.06. у 12:30 377

Филозофска херменеутика
01.07. у 12:00 308

Поједине теме из филозофије науке
24.06. у 12:00 308

Квајнова филозофија
24.06. у 12:00 308

Витгенштајнова филозофија
28.06. у 11:00 301

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 1
28.06. у 12:00 309

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 2
22.06. у 13:00  27.06. у 13:00, 312 309

Наставничка пракса
22.06. у 13:00  27.06. у 13:00, 312 309

Савремене етичке теорије
29.06. у 14:00 353Изборни предмети за студенте других студијских група
Филозофија науке (ЕН)
24.06. у 10:00 308

Основе филозофије науке (СО, ПС)
24.06. у 10:00 308

Филозофија културе (етнологија и антропологија)
28.06. у 13:00 360

Логика са општом методологијом (ПЕ, АН, ПС)
29.06. у 13:00 101

Увод у филозофију (ПЕ, АН, ПС)
28.06. у 10:00 308МАСТЕР СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Филозофски скептицизам
28.06. у 13:00 301

Логика
30.06. у 12:00 310

Филозофија перцепције
30.06. у 12:00 355

Методологија и филозофија науке
28.06. у 13:00 312

Нормативна етика
30.06. у 15:00 353

Мета-етика
30.06. у 15:00 353

Примењена етика
29.06. у 14:00 353

Теорија делања
22.06. у 11:00  27.06. у 11:00, 312 309

Нормативна политичка теорија
27.06. у 16:00 358

Савремене теорије демократије
22.06. у 9:00 376

Филозофија духа и когниције
27.06. у 18:00 371

Једна област филозофије уметности
22.06. у 13:00 313ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Дух, језик и сазнање
28.06. у 13:00 301

Рационалност и демократија
27.06. у 15:00 358

Морал и сазнање
30.06. у 15:00 353

Историја етике
30.06. у 15:00 353

Једна област примењене етике
30.06. у 15:00 353

Филозофија когниције
27.06. у 18:00 371
↑↑↑