Филозофија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јунски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 23. до 28.05. 2022.
  • уплата најкасније до: 26.05. 2022. / 50%/
  • провера услова и приговори: 30.05. 2022.
  • испити: од 02. до 11.06. 2022.
СТУДИЈСКИ ПЛАН ИЗ 2002. ГОДИНЕ
Естетика
7.06. у 10.00 ФДС

Онтологија
7.06. у 10.00 ФДС

Етика
9.06. у 15.00 каб. 353

Филозофија науке
8.06. у 12.00 каб. 356

Општа методологија
8.06. у 12.00 каб. 356

Историја филозофије IV
7.06. у 13.00 сала 313

Филозофија политике
8.06. у 13.00 сала 310

Филозофија духа
7.06. у 12.00 сала 301

Филозофија егзистенције
2.06. у 12.00 ФДС

Феноменологија
2.06. у 12.00 ФДСI ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије Iа
6.06. у 13.00 сала 308

Историја филозофије Iб
4.06. у 12.00  3.06. у 12.00, ФДС ФДС

Увод у филозофију и критичко мишљење
8.06. у 12.00 сала 309

Логика - писмени
2.06. у 12.00 сала 310

Логика - усмени
11.06. у 12.00 сала 310

Увод у етику - писмени тест за прву групу: од презимена која почињу од ћириличног А закључно са Н
2.06. у 15.00 сала 308

Увод у етику - писмени тест за другу групу: од презимена која почињу од ћириличног Њ закључно са Ш
2.06. у 16.00 сала 308

Увод у етику
7.06. у 15.00 каб. 353Изборни филозофски
Увод у метафизику
7.06. у 14.30 каб. 377

Увод у филозофију религије
7.06. у 12.00 сала 105

Увод у проблеме политике
7.06. у 13.00 сала 310

Хеленистичка филозофија
9.06. у 14.00 сала 308II ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIа
8.06. у 10.00 ФДС

Историја филозофије IIб
10.06. у 10.00 ФДС

Теорија сазнања I
6.06. у 12.00 сала 301

Теорија сазнања II
9.06. у 10.00 ФДС

Естетика I
3.06. у 9.00 сала 310

Естетика II
7.06. у 10.00 ФДСИзборни нефилозофски
Математика
11.06. у 12.00 сала 310III ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIIа
7.06. у 15.00 ФДС

Историја филозофије IIIб
9.06. у 12.00 сала 310

Филозофија политике
8.06. у 13.00 сала 310

Увод у филозофију науке
8.06. у 12.00 каб. 356

Филозофија наука I
8.06. у 10.00 сала 312

Етика
9.06. у 15.00 каб. 353

Филозофија језикa
6.06. у 12.00 сала 301Изборни филозофски III
Ранохришћанска и средњовековна филозофија
7.06. у 12.00 сала 105

Теорија делања
7.06. у 11.00 сала 312

Савремене теорије правде
9.06. у 11.00 сала 313

Наука и рационалност
10.06. у 11.00 сала 312

Филозофија простора
2.06. у 13.00 каб. 360

Примењена етика
7.06. у 14.00 каб. 353

Теме из историје филозофије: Филозофија перцепције
9.06. у 12.00 каб. 355IV ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IVа
6.06. у 14.00 сала 310

Историја филозофије IVб
2.06. у 14.00 ФДС

Филозофија наука II
10.06. у 10.00 сала 312

Филозофија духа
7.06. у 12.00 сала 301

Хајдегерова филозофија
7.06. у 10.00 ФДС

Логички емпиризам
7.06. у 13.00 сала 313

Филозофија језика и метафизика
7.06. у 13.00 сала 313

Прагматизам и постпрагматизам
7.06. у 13.00 сала 313

Проблеми савремене филозофије - Филозофија емоција
7.06. у 13.00 сала 313

Проблеми савремене естетике
3.06. у 12.00 каб. 355

Правци савремене филозофије
2.06. у 12.00 ФДС

Поједине теме из филозофије науке
8.06. у 12.00 каб. 356

Квајнова филозофија
6.06. у 12.00 сала 301

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 1
8.06. у 12.00 сала 309

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 2
7.06. у 13.00 сала 312

Наставничка пракса
7.06. у 13.00 сала 312

Савремене етичке теорије
9.06. у 15.00 каб. 353Изборни предмети за студенте других студијских група
Општа методологија наука (етнологија и антропологија)
8.06. у 12.00 каб. 356

Основе филозофије и методологије науке (СО)
6.06. у 10.00 сала 308

Филозофија науке (етнологија и антропологија)
6.06. у 10.00 сала 308

Филозофија културе (етнологија и антропологија)
2.06. у 13.00 каб. 360

Логика са општом методологијом (ПЕ, АН, ПС)
6.06. у 14.00 сала 103

Увод у филозофију (ПЕ, ПС, АН)
11.06. у 12.00 амфитеатарМАСТЕР СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Филозофски скептицизам
9.06. у 10.00 ФДС

Филозофија перцепције
9.06. у 12.00 каб. 355

Историја естетике
7.06. у 10.00 ФДС

Проблеми естетике
3.06. у 12.00 каб. 355

Методологија и филозофија науке
8.06. у 12.00 сала 312

Нормативна етика
9.06. у 15.00 каб. 353

Мета-етика
9.06. у 15.00 каб. 353

Филозофија психоанализе
2.06. у 12.00 ФДС

Филозофска становишта (проф. др Миланко Говедарица)
2.06. у 12.00 ФДС

Нормативна политичка теорија
7.06. у 16.00 каб. 358

Савремене теорије демократије
9.06. у 13.00 сала 313

Примењена етика
7.06. у 14.00 каб. 353

Филозофија духа и когниције
7.06. у 15.00 каб. 371ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Дух, језик и сазнање
9.06. у 10.00 ФДС

Рационалност и демократија
7.06. у 15.00 каб. 358

Историја етике
9.06. у 15.00 каб. 353

Морална епистемологија
9.06. у 15.00 каб. 353

Једна област примењене етике
9.06. у 15.00 каб. 353

Филозофија науке
8.06. у 12.00 каб. 356

Филозофија научног истраживања
8.06. у 12.00 каб. 356

Филозофија духа (проф. др Миланко Говедарица)
2.06. у 12.00 ФДС

Филозофија и посебне науке (проф. др Миланко Говедарица)
2.06. у 12.00 ФДС

Филозофија и психоанализа
2.06. у 12.00 ФДС

Филозофија когниције
7.06. у 15.00 каб. 371
↑↑↑