Филозофија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јунски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 20. до 26.05. 2024.
  • уплата најкасније до: 23.05. 2024. / школарина 50%/
  • провера услова и приговори: 27. и 28.05.2024.
  • испити: од 03. до 12.06. 2024.
СТУДИЈСКИ ПЛАН ИЗ 2002. ГОДИНЕ
Историја филозофије IV (по старом програму из 2002)
04.06. у 12:00 310I ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014, 2021)
Историја филозофије 1 (2021)
05.06. у 15:00 105

Историја филозофије Iа
05.06. у 15:00 105

Историја филозофије Iб
12.06. у 12:00 310

Историја филозофије 2 (2021)
12.06. у 12:00 310

Увод у филозофију и критичко мишљење
07.06. у 12:00 309

Логика - писмени
04.06. у 13:00 103

Логика - усмени
11.06. у 15:00 105

Увод у етику - писмени испит за студенте других студијских група
03.06. у 15:00 101

Увод у етику - усмени
06.06. у 15:00  07.06. у 15:00, 353 353Изборни филозофски I
Увод у метафизику
10.06. у 12:00 105

Увод у филозофију религије
06.06. у 11:00  06.06. у 15:00, 105 313

Увод у филозофију политике
11.06. у 13:00 105

Увод у проблеме политике
11.06. у 13:00 105

Хеленистичка филозофија
10.06. у 10:00 301Страни језици и предмети Кабинета за стране језике
За распоред испита погледати страну Кабинета за стране језикеII ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014, 2021)
Историја филозофије 3 (2021)
10.06. у 10:00 301

Историја филозофије IIа
10.06. у 10:00 301

Историја филозофије 4 (2021)
04.06. у 17:00 310

Историја филозофије IIб
04.06. у 17:00 310

Теорија сазнања I
04.06. у 10:00 СФД

Теорија сазнања II
05.06. у 10:00 104

Естетика I
06.06. у 10:00 СФД

Естетика II
06.06. у 10:00 СФДИзборни филозофски II
Филозофија економије
08.06. у 09:00 301

Филозофија и књижевност
12.06. у 12:00 310

Проблем личног идентитета
11.06. у 12:00 СФДИзборни нефилозофски
Математика
11.06. у 15:00 105III ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIIа
10.06. у 15:00 СФД

Историја филозофије IIIб
11.06. у 10:00 СФД

Филозофија политике
12.06. у 14:00 105

Увод у филозофију науке
12.06. у 12:00 356

Филозофија наука I
07.06. у 12:00 308

Етика - усмени
06.06. у 15:00  07.06. у 15:00, 353 353

Филозофија језикa
10.06. у 12:00 301Изборни филозофски III
Теорија делања
06.06. у 10:30 301

Филозофија права
03.06. у 15:00 101

Савремене теорије правде
08.06. у 10:00 301

Наука и рационалност
12.06. у 12:00 356

Филозофија простора
06.06. у 12:00 360

Примењена етика
06.06. у 13:30  07.06. у 13:30, 353 353

Филозофија и књижевност
12.06. у 12:00 310

Неоплатонистичка филозофија
12.06. у 12:00 310IV ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IVа
04.06. у 12:00 310

Историја филозофије IVб
06.06. у 13:00 309

Филозофија наука II
12.06. у 12:00 356

Филозофија духа
11.06. у 14:00 312

Хајдегерова филозофија
06.06. у 10:00 СФД

Логички емпиризам
11.06. у 12:00 309

Филозофија језика и метафизика
11.06. у 12:00 309

Прагматизам и постпрагматизам
03.06. у 12:00 309

Проблеми савремене филозофије - Филозофија емоција
03.06. у 12:00 309

Правци савремене филозофије
05.06. у 16:00 377

Поједине теме из филозофије науке
12.06. у 12:00 356

Квајнова филозофија
07.06. у 10:00 309

Витгенштајнова филозофија
03.06. у 10:00 309

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 1
07.06. у 12:00 309

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 2
06.06. у 13:00 359

Наставничка пракса
06.06. у 13:00 359

Савремене етичке теорије
03.06. у 15:00 101Предмети за образовање наставника
Термини испита се објављују у вестима ЦОН-а.Изборни предмети за студенте других студијских група
Општа методологија наука (етнологија и антропологија) код проф. С. Перовића
12.06. у 12:00 356

Филозофија науке (етнологија и антропологија) код проф. С. Перовића
12.06. у 12:00 356

Филозофија науке (етнологија и антропологија) за студенте који су предмет слушали код доц. А. Зорић
07.06. у 10:00 309

Основе филозофије науке (СО, ПС) код доц. А. Зорић
07.06. у 10:00 309

Филозофија културе (етнологија и антропологија)
06.06. у 12:00 360

Логика са општом методологијом (ПЕ, АН)
06.06. у 14:00  06.06. у 13:00 101

Увод у филозофију (ПЕ, АН)
07.06. у 16:00  05.06. у 14:00, 101 103МАСТЕР СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Теорије лепоте у класичној и модерној естетици
06.06. у 10:00 СФД

Нормативна етика
06.06. у 15:00  07.06. у 15:00, 353 353

Метаетика
06.06. у 15:00  07.06. у 15:00, 353 353

Нормативна политичка теорија
11.06. у 16:00 358

Савремене теорије демократије
08.06. у 10:00 301

Примењена етика
06.06. у 15:00  07.06. у 13:30, 353 353

Филозофија духа и когниције
11.06. у 17:00 371

Теорија делања
06.06. у 12:00 359

Хедонизам у античкој филозофији
12.06. у 12:00 310

Смрт у античкој филозофији
12.06. у 12:00 310

Филозофија емоција
04.06. у 12:00 310ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Филозофска логика и сазнање
04.06. у 12:00 310

Дефинисање и тумачење уметничког дела
06.06. у 10:00 СФД

Рационалност и демократија
11.06. у 15:00 358

Историја етике
06.06. у 15:00  07.06. у 15:00, 353 353

Морална епистемологија
06.06. у 15:00  07.06. у 15:00, 353 353

Морал и сазнање
06.06. у 15:00  07.06. у 15:00, 353 353

Једна област примењене етике
06.06. у 15:00  07.06. у 13:30, 353 353

Филозофија когниције
11.06. у 17:00 371ИСПИТИ КОЈИ НИСУ У РАСПОРЕДУ
За информације о терминима испита који нису у распореду студенти треба да контактирају предметне наставнике.
↑↑↑