Филозофија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јунски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 22. до 26.05. 2023.
  • уплата најкасније до: 19.05. 2023. / 50%/
  • провера услова и приговори: 29.05. 2023.
  • испити: од 01. до 10.06. 2023.

Позивамо вас да у периоду од 08. до 19. маја 2023. попуните електронске упитнике за вредновање педагошког рада наставника и сарадника са предмета које сте слушали у овом семестру
СТУДИЈСКИ ПЛАН ИЗ 2002. ГОДИНЕ
Историја филозофије IV
09.06. 12:00 308I ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014, 2021)
Историја филозофије 1 (2021)
08.06. у 15:00 301

Историја филозофије Iа
08.06. у 15:00 301

Историја филозофије 2 (2021)
10.06. у 12:00 310

Увод у филозофију и критичко мишљење
05.06. у 12:00 309

Логика - писмени
01.06. у 12:00 310

Логика - усмени
09.06. у 12:00 310

Увод у етику - писмени тест
02.06. 12:00  01.06. у 15:00 310

Увод у етику - усмени
06.06. у 15:00 353Изборни филозофски
Увод у метафизику
08.06. у 09:30 301

Увод у филозофију религије
07.06. у 12:00 312

Увод у филозофију политике
06.06. у 13:00 308

Хеленистичка филозофија
07.06. у 14:00 301II ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIа
05.06. у 10:00 ФДС

Историја филозофије IIб
09.06. у 10:00 ФДС

Теорија сазнања I
01.06. у 10:00 312

Теорија сазнања II
08.06. у 13:00 301

Естетика I
03.06. у 10:00 104

Естетика II
03.06. у 10:00 104Изборни нефилозофски
Математика
09.06. у 12:00 310III ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIIа
08.06. у 15:00 ФДС

Историја филозофије IIIб
05.06. у 12:00 308

Филозофија политике
07.06. у 14:00 101

Увод у филозофију науке
09.06. у 12:00 309

Филозофија наука I
09.06. у 10:00 309

Етика - тест
02.06. 12:00 310

Етика - усмени
09.06. у 15:00 353

Филозофија језикa
07.06. у 12:00 308Изборни филозофски III
Хјумова филозофија
01.06. у 10:00 312

Теорија делања
07.06. у 11:00 313

Филозофија права
06.06. у 14:00 353

Савремене теорије правде
07.06. у 9:00 376

Наука и рационалност
07.06. у 12:00 309

Филозофија простора
01.06. у 13:00 360

Примењена етика
06.06. у 14:00 353

Теме из историје филозофије: Филозофија перцепције
08.06. у 12:00 355IV ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IVа
09.06. у 12:00 308

Историја филозофије IVб
01.06. у 14:00 ФДС

Филозофија наука II
07.06. у 10:00 309

Филозофија духа
06.06. у 12:00 312

Филозофија језика и метафизика
08.06. у 12:00 312

Прагматизам и постпрагматизам
08.06. у 12:00 312

Проблеми савремене филозофије - Филозофија емоција
08.06. У 12:00 312

Проблеми савремене естетике
03.06. у 13:00 313

Правци савремене филозофије
01.06. у 12:30 377

Филозофска херменеутика
10.06. у 12:00 310

Поједине теме из филозофије науке
07.06. у 12:00 308

Квајнова филозофија
07.06. у 12:00 308

Витгенштајнова филозофија
09.06 у 11:00 312

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 1
05.06. у 12:00 309

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 2
07.06. у 13:00 313

Наставничка пракса
07.06. у 13:00 313

Савремене етичке теорије
06.06. у 14:00 353Изборни предмети за студенте других студијских група
Филозофија науке (ЕН)
07.06. у 10:00 308

Основе филозофије науке (СО, ПС)
07.06. у 10:00 308

Филозофија културе (етнологија и антропологија)
01.06. у 13:00 360

Логика са општом методологијом (ПЕ, АН, ПС)
06.06. у 15:00  05.06. у 13:00 101

Увод у филозофију (ПЕ, ПС, АН)
07.06. у 10:00 301МАСТЕР СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Филозофски скептицизам
08.06. у 13:00 301

Логика
09.06. у 12:00 310

Филозофија перцепције
08.06. у 12:00 355

Методологија и филозофија науке
09.06. у 13:00 309

Нормативна етика
09.06. у 15:00 353

Мета-етика
09.06. у 15:00 353

Нормативна политичка теорија
06.06. у 16:00 358

Савремене теорије демократије
07.06. у 9:00 376

Примењена етика
06.06. у 14:00 353

Филозофија духа и когниције
06.06. у 17:00 371

Теорија делања
07.06. у 11:00 313

Једна област филозофије уметности
03.06. у 13:00 313ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Дух, језик и сазнање
08.06. у 13:00 301

Рационалност и демократија
06.06. у 15:00 358

Историја етике
09.06. у 15:00 353

Морал и сазнање
09.06. у 15:00 353

Једна област примењене етике
09.06. у 15:00 353

Филозофија когниције
06.06. у 17:00 371
↑↑↑