Филозофија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Фебруарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 17.01. до 24.01.2022.
  • уплата најкасније до: 22.01.2022.
  • провера услова и приговори: 25.01.2022.
  • испити: од 03. до 12.02.2022.
СТУДИЈСКИ ПЛАН ИЗ 2002. ГОДИНЕ
Естетика
8.02. у 10.00 ФДС

Онтологија
8.02. у 10.00 ФДС

Етика
10.02. у 15.00 каб. 353

Историја филозофије III
3.02. у 12.00 каб. 354

Филозофија науке
9.02. у 12.00 каб. 356

Општа методологија
9.02. у 12.00 каб. 356

Историја филозофије IV
8.02. у 12.00 сала 313

Филозофија политике
9.02. у 13.00 сала 301

Филозофија духа
9.02. у 12.00 сала 310

Филозофија егзистенције
8.02. у 12.30 сала 313

Феноменологија
8.02. у 12.30 сала 313I ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије Iа
5.02. у 13.00  11.02. у 14.00, сала 101 сала 101

Увод у филозофију и критичко мишљење
7.02. у 13.00 сала 308

Логика - писмени
3.02. у 13.00 сала 103

Логика - усмени
12.02. у 12.00 сала 310

Историја филозофије Iб
14.02. у 12.00  7.02. у 13.00, ФДС ФДСИзборни филозофски
Увод у метафизику
8.02. у 14.30 ФДС

Увод у филозофију религије
11.02. у 12.00 сала 310

Увод у проблеме политике
8.02. у 13.00 сала 301

Хеленистичка филозофија/антички скептицизам (за филозофе)
10.02. у 13.00 сала 301

Хеленистичка филозофија/антички скептицизам (за остале студијске групе)
10.02. у 13.00 сала 301II ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIа
10.02. у 10.00 ФДС

Историја филозофије IIб
11.02. у 10.00 ФДС

Теорија сазнања I
4.02. у 12.30 сала 308

Теорија сазнања II
7.02. у 10.00  6.02. у 10.00, сала 103 сала 308

Естетика I
4.02. у 10.00 сала 104

Естетика II
8.02. у 10.00 ФДСИзборни нефилозофски
Математика (писмени)
3.02. у 13.00 сала 103

Математика (усмени)
12.02. у 12.00 сала 310III ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIIа
8.02. у 15.00 ФДС

Историја филозофије IIIб
3.02. у 10.00 сала 308

Филозофија политике
9.02. у 13.00 сала 301

Увод у филозофију науке
9.02. у 12.00 каб. 356

Филозофија наука 1
9.02. у 10.00 сала 312

Етика
10.02. у 15.00 каб. 353

Филозофија језикa
4.02. у 12.30  10.02. у 12.00, сала 312 сала 308Изборни филозофски III
Ранохришћанска и средњовековна филозофија
11.02. у 12.00 сала 310

Примењена етика
10.02. у 13.00 каб. 353

Филозофија простора
7.02. у 13.00 каб. 360

Теорија делања
9.02. у 14.00 каб. 382

Савремене теорије правде
7.02. у 12.00 сала 309

Наука и рационалност
9.02. у 12.00 сала 312IV ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009)
Историја филозофије IVа
12.02. у 12.00 сала 308

Историја филозофије IVб
3.02. у 12.00 сала 313

Филозофија науке 2
11.02. у 10.00 сала 312

Филозофија духа
9.02. у 12.00 сала 310

Хајдегерова филозофија
8.02. у 10.00 ФДС

Прагматизам и постпрагматизам
8.02. у 12.30 сала 309

Проблеми савремене филозофије
8.02. у 12.30 сала 309

Логички емпиризам
8.02. у 12.30 сала 309

Филозофија језика и метафизика
8.02. у 12.30 сала 309

Квајнова филозофија
4.02. у 12.30  6.02. у 12.00, сала 313 сала 308

Проблеми савремене естетике
4.02. у 13.00 сала 313

Савремене етичке теорије
10.02. у 15.00 каб. 353

Правци савремене филозофије
8.02. у 12.30 сала 313

Поједине теме из филозофије науке
4.02. у 12.30  6.02. у 12.00, сала 313 сала 308

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 1
7.02. у 13.00 сала 308

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 2
9.02. у 14.00 каб. 382Изборни предмети за студенте других студијских група
Логика са општом методологијом (педагогија, андрагогија, психологија)
3.02. у 13.00 сала 103

Увод у филозофију (педагогија, андрагогија и психологија)
12.02. у 13.00 сала 103

Филозофија науке (етнологија и антропологија)
4.02. у 10.00  6.02. у 12.00, сала 313 сала 308

Општа методологија наука (етнологија и антропологија)
9.02. у 12.00 каб. 356

Основе филозофије и методологије науке (социологија)
4.02. у 10.00  6.02. у 10.00, сала 103 сала 308

Филозофија културе (етнологија и антропологија)
7.02. у 12.00 каб. 360МАСТЕР СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Филозофија психоанализе
8.02. у 12.30 сала 313

Логика
12.02. у 12.00 сала 310

Историја естетике
8.02. у 10.00 ФДС

Проблеми естетике
4.02. у 13.00 сала 313

Методологија и филозофија науке
11.02. у 13.00 сала 312

Мета-етика
10.02. у 15.00 каб. 353

Нормативна етика
10.02. у 15.00 каб. 353

Примењена етика
10.02. у 13.00 каб. 353

Нормативна политичка теорија
8.02. у 16.00 каб. 358

Савремене теорије демократије
7.02. у 13.00 сала 309

Филозофија духа и когниције
9.02. у 15.00 каб. 371

Филозофија перцепције
9.02. у 12.00 каб. 355ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Филозофија и посебне науке (проф. Говедарица)
8.02. у 12.30 сала 313

Филозофија и психоанализа
8.02. у 12.30 сала 313

Дефинисање и тумачење уметничког дела
8.02. у 10.00 ФДС

Једна област примењене етике
10.02. у 13.00 каб. 353

Морална епистемологија
10.02. у 15.00 каб. 353

Историја етике
10.02. у 15.00 каб. 353

Филозофија когниције
9.02. у 15.00 каб. 371

Рационалност и демократија
8.02. у 15.00 каб. 358

Филозофија научног истраживања
9.02. у 12.00 каб. 356

Филозофија науке
9.02. у 12.00 каб. 356
↑↑↑