Филозофија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Фебруарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 23.01. до 27.01.2023.
  • уплата најкасније до: 25.01.2023./школарина 40%/
  • провера услова и приговори: 30.01.2023.
  • испити: од 02. до 11.02.2023.
СТУДИЈСКИ ПЛАН ИЗ 2002. ГОДИНЕ
Етика
9.02. у 15.00 каб. 353

Историја филозофије IV
10.02. у 12.00 сала 308

Филозофија политике
8.02. у 13.00 сала 310

Филозофија егзистенције
8.02. у 13.00 сала 312

Феноменологија
8.02. у 13.00 сала 312I ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014,2021)
Историја филозофије 1
3.02. у 13.00 сала 103

Историја филозофије Iа
3.02. у 13.00 сала 103

Увод у филозофију и критичко мишљење
6.02. у 12.00 сала 105

Логика - писмени
3.02. у 11.00 сала 312

Логика - усмени
10.02. у 12.00 сала 309

Историја филозофије Iб
2.02. у 12.00 ФДС

Увод у етику (тест)
2.02. у 13.00 сала 301

Увод у етику (писмени испит за друге студијске групе)
9.02. у 13.00 сала 313

Увод у етику (усмени испит за студенте филозофије)
9.02. у 15.00 каб. 353Изборни филозофски
Увод у метафизику
8.02. у 14.00 сала 301

Увод у филозофију религије
9.02. у 12.00 сала 101

Увод у проблеме политике
7.02. у 13.00 сала 310II ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIа
7.02. у 10.00 сала 308

Историја филозофије IIб
9.02. у 10.00 сала 308

Теорија сазнања I
6.02. у 11.00 сала 301

Теорија сазнања II
9.02. у 10.00 ФДС

Естетика I
3.02. у 9.00 сала 104

Естетика II
3.02. у 9.00 сала 104Изборни нефилозофски
Математика
10.02. у 12.00 сала 309III ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIIа
9.02. у 15.00 ФДС

Историја филозофије IIIб
6.02. у 12.00 сала 312

Филозофија политике
8.02. у 13.00 сала 310

Увод у филозофију науке
8.02. у 10.00 сала 313

Филозофија наука 1
8.02. у 12.00 сала 313

Етика
9.02. у 15.00 каб. 353

Филозофија језикa
6.02. у 12.00 сала 308Изборни филозофски III
Ранохришћанска и средњовековна филозофија
9.02. у 12.00 сала 101

Филозофија и књижевност
2.02. у 12.00 ФДС

Хјумова филозофија
6.02. у 11.00 сала 301

Примењена етика
9.02. у 13.00 каб. 353

Филозофија простора
3.02. у 13.00 каб. 360

Теорија делања
9.02. у 12.00 каб. 382

Теме из историје филозофије: Филозофија перцепције
8.02. у 12.00 каб. 355

Наука и рационалност
10.02. у 12.00 сала 312IV ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009)
Историја филозофије IVа
10.02. у 12.00 сала 308

Историја филозофије IVб
2.02. у 13.00 сала 312

Филозофија науке 2
10.02. у 10.00 сала 312

Филозофија духа
7.02. у 12.00 ФДС

Прагматизам и постпрагматизам
9.02. у 14.00 сала 301

Проблеми савремене филозофије - Филозофија емоција
9.02. у 14.00 сала 301

Логички емпиризам
9.02. у 14.00 сала 301

Филозофија језика и метафизика
9.02. у 14.00 сала 301

Квајнова филозофија
6.02. у 12.00 сала 308

Неоплатонистичка филозофија
2.02. у 12.00 ФДС

Проблеми савремене естетике
3.02. у 12.00 сала 313

Савремене етичке теорије
9.02. у 15.00 каб. 353

Правци савремене филозофије
8.02. у 13.00 сала 312

Поједине теме из филозофије науке
6.02. у 12.00 сала 308

Витгенштајнова филозофија
8.02. у 12.00 каб. 382

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 1
6.02. у 12.00 сала 105

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 2
9.02. у 12.00 каб. 382

Наставничка пракса
9.02. у 12.00 каб. 382Изборни предмети за студенте других студијских група
Логика са општом методологијом (педагогија, андрагогија, психологија)
3.02. у 11.00 сала 312

Увод у филозофију (педагогија, андрагогија и психологија)
2.02. у 10.00 сала 103

Основе филозофије науке (психологија)
6.02. у 10.00 сала 308

Филозофија науке (етнологија и антропологија)
6.02. у 10.00 сала 308

Општа методологија наука (етнологија и антропологија)
9.02. у 13.30 каб. 382

Основе филозофије и методологије науке (социологија)
6.02. у 10.00 сала 308

Филозофија културе (етнологија и антропологија)
2.02. у 12.00 каб. 360МАСТЕР СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Теорија делања
9.02. у 13.00 каб. 382

Хедонизам у античкој филозофији
2.02. у 12.00 ФДС

Филозофска становишта (проф. др Миланко Говедарица)
8.02. у 13.00 сала 312

Филозофија психоанализе
8.02. у 13.00 сала 312

Логика
10.02. у 12.00 сала 309

Филозофија емоција
9.02. у 14.00 сала 301

Проблеми естетике
3.02. у 12.00 сала 313

Теорија лепоте у класичној и модерној естетици
3.02. у 9.00 сала 104

Једна област филозофије уметности
3.02. у 12.00 сала 313

Методологија и филозофија науке
10.02. у 12.00 сала 312

Филозофија права
9.02. у 15.00 каб. 353

Мета-етика
9.02. у 15.00 каб. 353

Нормативна етика
9.02. у 15.00 каб. 353

Примењена етика
9.02. у 13.00 каб. 353

Нормативна политичка теорија
7.02. у 16.00 каб. 358

Филозофија духа и когниције
7.02. у 15.00 каб. 371

Филозофија перцепције
8.02. у 12.00 каб. 355ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Естетички квалитети и естетичка вредност
3.02. у 12.00 сала 313

Логика
10.02. у 12.00 сала 309

Одабране теме из античке филозофије (проф. др Ирина Деретић)
2.02. у 12.00 ФДС

Филозофија и посебне науке (проф. др Миланко Говедарица)
8.02. у 13.00 сала 312

Филозофија и психоанализа
8.02. у 13.00 сала 312

Једна област примењене етике
9.02. у 13.00 каб. 353

Морална епистемологија
9.02. у 15.00 каб. 353

Историја етике
9.02. у 15.00 каб. 353

Морал и сазнање
9.02. у 15.00 каб. 353

Филозофија когниције
7.02. у 15.00 каб. 371

Рационалност и демократија
7.02. у 15.00 каб. 358
↑↑↑