Археологија

Не постоје подаци о траженом курсу.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Paleodemography : age distributions from skeletal samples / edited by Robert D. Hoppa, James W. Vaupel. Cambridge : Cambridge University Press, 2002.
Chamberlain, A. Demography in Archaeology, Series: Cambridge Manuals in Archaeology: Cambridge University Press.
↑↑↑