Археологија

Не постоје подаци о траженом курсу.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Larsen, C. S. 2002. Bioarchaeology-interpreting behavior from the human skeleton. Cambridge University Press., Cambridge.
Larsen, C. S. 1987. Bioarchaeological interpretations of subsistence economy and behavior from human skeletal remains. In Schiffer, M. B. (ed.), Advances in Archaeological Method and Theory, Vol. 10,
Larsen, C. S. 1995. Biological changes in human populations with agriculture. Annual Review of Anthropology 24: 185–213.
Larsen, C. S.1997. Bioarchaeology: Interpreting Behavior From the Human Skeleton, Cambridge University Press, Cambridge.
Larsen, C. S. 2000. Skeletons in Our Closet: Revealing Our Past Through Bioarchaeology, Princeton University Press, Princeton, NJ.
Mays, S. 1998. The archaeology of human bones, London-New York: Routledge.
↑↑↑