Археологија

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Археозоологија, предмет проучавања.
Археозоологија, предмет проучавања. Методе сакупљања и истраживања.

2. недеља
предавање - Тафономија
Тафономија. Тафономски процеси.
Литература: Thomas, R. and Lacock, M. 2000. Food for the Dogs? The Consumption of Horsefleshat Dudley Castle in the Eighteenth Century. Environmental Archaeology 5: 83 – 91.

3. недеља
предавање - Таксономија.
Правила зоолошке номенклатуре. Називи домаћих врста животиња.

4. недеља
предавање - Скелет кичмењака и бескичмењака. Коштано ткиво. Скелет сисара
Скелет кичмењака и бескичмењака. Коштано ткиво. Скелет сисара.

5. недеља
предавање - Зуби: одређивање врсте, индивидуалне старости, пола
Зуби: одређивање врсте, индивидуалне старости на основу замене,истрошености, висине зубне круне. Одређивање пола животиње на основу зуба.

6. недеља
предавање - Сезоналност.
Методе одредбе сезоналности насељавања на основу фауне.

7. недеља
предавање - Лов. Ловне врсте.
Лов и стрвинарење. Историја лова. Најважније ловне врсте: јелен, дивља свиња, срна, ирвас, бизон.
Литература: Živaljević, I. et al. 2018. Lov, stočarstvoisimboličkiznačajživotinjanaGolokutu: noveanalizearheozoološkogmaterijala. Arhaika 5: 1 – 25.

8. недеља
- - Тест 1.
Писмена провера знања.

9. недеља
предавање - Доместикација. Пас.
Припитомљавање животиња: где, када, зашто?. Основне карактеристике процеса припитомљаваља. Пас.

10. недеља
предавање - Припитомљавање економски значајних домаћих животиња.
Припитомљавање економски значајних домаћих животиња. Припитомљавање овце и козе. Припитомљавање говечета. Припитомљавање свиње.
Литература: Van Neer, W. et. al. 2014. More evidence for cat taming at the Predynastic elite cemetery of Hierakonpolis (Upper Egypt). Journal of Archaeological Science45: 103 – 111.

11. недеља
предавање - Секундарна експлоатација животиња.
Примарна и секундарна употреба животиња. Припитомљавање коња. Припитомљавање мачке.
Литература: Vuković-Bogdanović, S. &Blažić, S. 2014. Camels from Roman Imperial Sites in Serbia. Anthropozoologica 49 (2): 281 – 295.

12. недеља
предавање - Птице, херпетофауна, рибе, мекушци
Остаци птица на археолошким налазиштима. Остаци херпетофауне на археолошким налазиштима. Остаци херпетофауне на археолошким налазиштима. Остаци риба на археолошким налазиштима. Остаци мекушаца на археолошким налазиштима.
Литература: Carannante, A. et al. 2014. Oysters, Pheasants and Fine Foods. High Class Products in Alife (Campania, Italy) during and after the Roman Empire.In Archaeomalacology: Shells in the Archaeological Record(eds. K. Szabó, C. Dupont, V.Dimitrijević, L. G.Gastélum, S.Gulyás&N. Serrand). Oxford: Archaeopress, 181 – 194.

13. недеља
предавање - Трагови на костима. Коштане алатке
Трагови на костима. Трагови касапљења и трагови обраде. Коштане алатке

14. недеља
предавање - Археофауне Србије
Плеистоценска фауна Србије: фосилни остаци из алувијалних, лесних и пећинских наслага. Фаунистички остаци са палеолитских налазишта у Србији. Остаци животиња на мезолитским, неолитским, античким и средњевековним налазиштима у Србији.
Литература: Bulatović, J. 2018. AnalizaživotinjskihostatakasanalazištaGrič, Tešanj. U Grad u bronzi (ur. A. Jašarević& E. Prnjavorac), Tešanj: MuzejTešanj, 58 – 92.

15. недеља
- - Тест 2.
Писмена провера знања.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Rider Arheozoologija, 49 str.
Clutton-Brock J., 1999: A Natural History of Domesticated Mammals, Cambridge Univ.Press, London: 34-45, 52-61, 71-90.
Davis, S. J. M., 1987. The Archaeology of Animals. Batsford, London: 29-42, 47-69, 88-94, 108-112, 123-132, 130-149, 152-165.
O’Connor, T. 2000: The archaeology of animal bones, Texas A&M University Press, College Station: 13-26, 119-127.
Reitz, E. J. and Wing, E. S, 1999. Zooarchaeology. Cambridge University Press, Cambridge: 57-64, 143-178, 159-160.
↑↑↑