Археологија

Не постоје подаци о траженом курсу.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Driech von den A., 1976: A Guide to the Measurement of Animal Bones from Archeological Sites; Peabody Museum Bulletin 1, Harvard University, Cambride, USA; Grayson D., 1984: Quantitative zooarchaeology, Academic Press, New York; Hillson S., 2005: Teeth, Series: Cambridge Manuals in Archaeology University College London. 2nd Edition.
↑↑↑