Археологија

Предавачи: др Жарко Петковићванредни професор
др Мирко Обрадовићванредни професор
Модул Античке студије,
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Жарко Петковићванредни професор
др Мирко Обрадовићванредни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет 3
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Жарко Петковићванредни професор
др Мирко Обрадовићванредни професор
Заједнички предмети, Факултетски изборни предмети на четвртој години
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Жарко Петковићванредни професор
др Мирко Обрадовићванредни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет из модула 1
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Жарко Петковићванредни професор
др Мирко Обрадовићванредни професор
Заједнички предмети, Факултетски изборни предмети на четвртој години
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Жарко Петковићванредни професор
др Мирко Обрадовићванредни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет 3
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Жарко Петковићванредни професор
др Мирко Обрадовићванредни професор
Заједнички предмети, Изборни предмети на IV години
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑