Археологија

Предавачи: др Никола Самарџићредовни професор
др Милош Ковићванредни професор
Модул Студије модерне историје, Изборни предмет из модула Студије модерне историје 3
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Никола Самарџићредовни професор
др Милош Ковићванредни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет 1
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Никола Самарџићредовни професор
др Милош Ковићванредни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет 11
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Никола Самарџићредовни професор
др Милош Ковићванредни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет 13
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Никола Самарџићредовни професор
др Милош Ковићванредни професор
Заједнички предмети, Факултетски изборни предмети на четвртој години
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Никола Самарџићредовни професор
др Милош Ковићванредни професор
Модул СТУДИЈЕ МОДЕРНЕ ИСТОРИЈЕ - изборни предмети,
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑