Археологија

Грчко наслеђе у савременој српској култури
Предавачи: др Сташа Бабићредовни професор
др Зорица Кузмановићдоцент
изборни предмет
Број бодова: 5.00
Начин полагања: писмено-усмено
Садржај предмета: elementi antičke grčke kulture koji čine repertoar kulturnih oblika u našem današnjem okruženju, posebno praćeni u materijalnim pojavnim oblicima (arhitektura, umetnost, stil)
Циљ изучавања предмета: preispitivanje značaja antičkog grčkog nasleđa u savremenom okruženju, time i smisla i cilja izučavanja klasične Grčke
Предуслови за полагање: položeni ispiti iz obaveznih kurseva Klasična arheologioja Grčke – Istorija discipline, predmet, metod i Klasična arheologioja Grčke – hronologija i stil, i izbornih kurseva Arheologiija i pisani izvori, Nastanak i razvoj polisa i grci i drugi – kolonizacija, helenizacija
Облици наставе: predavanja, seminari, samostalan rad
Обавезе студената: redovno pohađanje nastave, izrada i usmena prezentacija seminarskog rada;
Постојећи курсеви:
↑↑↑