Археологија

Грци и други - колонизација, хеленизација
Предавачи: др Сташа Бабићредовни професор
др Зорица Кузмановићдоцент
изборни предмет
Број бодова: 5.00
Начин полагања: писмено-усмено
Садржај предмета: arheološki i pisani izvori o odnosima antičkih Grka sa drugim kulturama, predstavljeni u okviru savremenih antropoloških teorija o razlici, «slici drugoga», interkulturnom saobraćaju, «dominantnim» i «pratećim» kulturama;
Циљ изучавања предмета: uspostavljanje odnosa grčke kulture i njoj savremenih; ovladavanje interdisciplinarnim pristupom izučavanju antičkih kultura;
Предуслови за полагање: položeni ispiti iz obaveznih kurseva Klasična arheologioja Grčke – Istorija discipline, predmet, metod i Klasična arheologioja Grčke – hronologija i stil, i izbornih kurseva Arheologiija i pisani izvori i Nastanak i razvoj polisa
Облици наставе: predavanja, seminari, samostalan rad
Обавезе студената: redovno pohađanje nastave, izrada i usmena prezentacija seminarskog rada;
Постојећи курсеви:
↑↑↑