Археологија

Увод у студије археологије
Предавачи: др Александар Палавестраредовни професор
др Моника Милосављевићдоцент
обавезни предмет
Број бодова: 8.00
Садржај предмета: Kурс је замишљен као општи увод у археологију, намењен студентима прве године. У току два семестра обрађују се основни концепти археологије као дисциплине и њено место у савременом друштву. Подробно се изучава историја идеја у археологији, као и теоријска струјања у овој науци, од првих антикварских почетака, па до најновијих методолошких и теоријских поставки. Курс је подељен у три дела. У првом се сагледава историја археологије од првих препознавања трагова прошлости, преко еволуционизма и открића великих цивилизација, до културно-историјске археологије. Посебно је обрађен историјат српске археологије и археологије југоисточне Европе. У другом делу, размотрени су новији теоријски токови у археологији од процесне или »нове археологије«, до различитих видова постпроцесних тумачења прошлости. У трећем делу курса проучавају се различити видови археологије, као што су социјална, економска или когнитивна археологија, као и етички аспекти и значај ове дисциплине у савременом свету.
Циљ изучавања предмета: Концепт курса Увод у студије археологије омогућава студентима да се, већ од самог почетка студирања, упознају с основним идејним и теоријским поставкама археологије. Избегавање теоријских експликација, карактеристично за културно-историсјку археологију – која је доминирала српском археологијом XX века - удаљило је, током протеклих неколико деценија, нашу науку од водећих идејних струјања светске археологије. Савладавањем курса Увод у студије археологије, студенти ће бити у могућности да разумеју теорију и језик савремене археологије, да буду у току најновијих идеја у овој дисциплини, да успешно користе страну литературу, као и да равноправно комуницирају са међународном археолошком заједницом.
Предуслови за полагање: Нису потребни предуслови.
Облици наставе: Курс се састоји од два часа предавања недељно.
Обавезе студената: Похађање наставе
Постојећи курсеви:
↑↑↑