Археологија

Египат: рана културна динамика
Предавачи: др Бранислав Анђелковићванредни професор
обавезни предмет
Број бодова: 10.00
Садржај предмета: Археологија друштва и рана културна динамика Египта. Могућности повезивања са другим наукама. Еволуција друштвене комплексности. Интеракција човека и природног окружења.
Циљ изучавања предмета: Стицање проширених знања о раној културној динамици Египта у светлу археолошких налаза, теорија, хипотеза и модела. Сагледавање потенцијала укупног тумачења, уз компаративну анализу, синтетичку и критичку обраду података.
Предуслови за полагање: Стечена диплома дипломираног археолога, ужа област Археологија Блиског истока - праисторија и рана историја.
Облици наставе: Предавања, курс траје 15 недеља, 2 часа недељно.
Обавезе студената: цена студента је кумулативна и обухвата есеј (30%) и успех на завршном испиту (70%). Испит се полаже усмено после I семестра.
Постојећи курсеви:
↑↑↑