Археологија

Физичка антропологија у праисторијском периоду
Предавачи: др Софија Стефановићредовни професор
изборни предмет
Број бодова: 5.00
Садржај предмета: Упознавање са еволуцијом хоминида/човека, као и са праисторијским скелетним остацима са тла Србије.
Циљ изучавања предмета: Стицање увида у еволуцију човека и упознавање са праисторијским остацима човека са наших налазишта.
Предуслови за полагање: Почетни изборни без предуслова
Облици наставе: Предавања и вежбе
Постојећи курсеви:
↑↑↑