Археологија

Историја старог Рима и античка историја наших земаља
Предавачи: др Жарко Петковићванредни професор
обавезни предмет
Број бодова: 7.00
Садржај предмета: Основни преглед друштвене, културне и политичке историје Рима.
Циљ изучавања предмета: Упознавање са током и главним проблемима римске историје.
Облици наставе: Предавања.
Обавезе студената: Редовно похађање наставе, полагање теста на крају трећег семестра.
Постојећи курсеви:
↑↑↑