Археологија

Курс:
Историја Рима од оснивања Града до Октавијана Августа: предавања, општи курс
Предавачи: др Жарко Петковићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Основни преглед историје Рима од оснивања Града до Октавијановог Принципата.
Облици наставе: Предавања.
План курса:

1. недеља
предавање - Увод
Природа предмета, приручници, начин рада. Периодизација римске историје.

2. недеља
предавање - Географски и етнички оквири ране историје Рима
Природне одлике Италије. Италици, Етрурци и Грци у Италији.

3. недеља
предавање - Почеци римске историје
Oснивање Града. Рим под етрурским утицајем. Доба краљева и фиктивна историја раног Рима.

4. недеља
предавање - Рим постаје Република
Рим се ослобађа етрурског утицаја. Световне установе ране Републике. Корени сталешког сукоба у Риму: патрицији и плебејци. Закони 12 таблица. Трибе и центурије.

5. недеља
предавање - Унутрашње промене Републике I
Патрицији и плебејци. Рана римска религија. Напад Келта. Улазак плебејаца у сенат.

6. недеља
предавање - Унутрашње промене Републике II
Закони Лицинија и Секстија. Изједначавање сталежа. Нобили. Трибунат.

7. недеља
предавање - Освајање Италије I
Келтска опасност. Рим и Лацијум. Рим и Етрурија. Самнитски савез. Латински рат

8. недеља
предавање - Освајање Италије II
Самнитски ратови. Рим у централној Италији. Рат са Пиром. Промене у војсци.

9. недеља
предавање - Организација Италије
Савезништво Рима и Италика. Савезнички уговори. Питање грађанског права. Римске колоније. Латинске колоније.

10. недеља
предавање - Успостављање превласти на западном Медитерану I
Рим и Картагина. Први Пунски рат и његови резултати. Карактеристике римске спољне политике у другој половини II века.

11. недеља
предавање - Успостављање превласти на западном Медитерану II
Гај Фламиније. Предисторија новог сукоба са Картагином. Други Пунски рат до битке код Кане.

12. недеља
предавање - Успостављање превласти на западном Медитерану III
Други Пунски рат од битке до Кане до 201. године. Борбе у северној Италији и Шпанији. Унутрашње прилике у Риму. Значај Другог Пунског рата.

13. недеља
предавање - Рим према хеленистичким монархијама
Хеленистички исток. Рат против Филипа V. Ослобођење Грчке. Рим против Антиоха III. Успостављање примата на Истоку.

14. недеља
предавање - Рим пред изазовима светске превласти
Наставак рата са Македонијом. Ратови у Шпанији. Нестанак Македоније и Грчке. Римска пријатељства и савезништва на Истоку.

15. недеља
предавање - Промене у Риму након великих освајања
Преображаји Републике након освајања. Сенат, скупштине, магистрати и војска Републике у II веку пре Хр. Религиозни утицаји са истока. Почеци књижевности. Сципионов круг; Полибије.

16. недеља
предавање - Епоха римске револуције I
Републиканска елита и њени идеали. Оптимати и популари. Аграрни проблем. Рим према Италицима: питање грађанског права. Покрет Тиберија Граха и реакција Сената.

17. недеља
предавање - Епоха римске револуције II
Покрет Гаја Граха. Рестаурација и њен пораз.

18. недеља
предавање - Епоха римске револуције III
Победе Гаја Марија. Реформе војске. Покрет Апулеје Сатурнина.

19. недеља
предавање - Епоха римске револуције IV
Витезови против сенатске аристократије. Италско питање. Ливије Друз. Савезнички рат и резултати.

20. недеља
предавање - Римска контрареволуција
Сулпиције Руф. Сула и поновни улазак Марија у политику. Цина. Сулин други марш на Рим. Сулине проскрипције, диктатура и реформа устава.

21. недеља
предавање - Пораз реституције Републике I
Постсуланска аристократија. Рестаурација и њен пораз. Успон Помпеја. Катилина. Цицерон у одбрани Репuблике.

22. недеља
предавање - Сенат губи контролу у држави
Помпејев повратак са Истока. Цезаров успон. Први Тријумвират. Култура позне Републике.

23. недеља
предавање - Грађански рат и диктатура
Избијање и ток грађанског рата. Цезарова диктатура и њен пад.

24. недеља
предавање - Сенат између војних комаданата
Антонијева политика. Успон Октавијаан. Републиканска партија и њена очекивања. Октавијан пристаје уз Антонија; Други Тријумвират.

25. недеља
предавање - Крај Републике
Пропаст републиканске партије. Разлаз између Октавијана и Антонија и победа Октавијана. Идеја аристократске републике; њен значај и домети.

26. недеља
предавање - Римска спољна политика у доба револуције
Пораз доктрине дефанзивног империјализма. Провинција Азија. Југуртин рат. Кимбри и Тевтонци. Митридатов изазов. Помпеј на Истоку. Цезар осваја Запад.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Н. А. Машкин, Историја старог Рима, Београд, више пута прештампано; стр: 5-26; 49-154; 183-230; 232-254; 257-295; 311-334; 348-366; 375-404; 463-504; 518-522.
М. Ростовцев, Историја старог света, Нови Сад 1990 (стр. 273-301; 339-394; 407-493).
Оксфордска историја римског света (приредили Џ. Бордман, Џ. Грифин, О. Мари), Београд 1999 (стр. 15-72; 87-120; 142-304; 423-450).
Историја Црне Горе I, 1967, 143-267.
Историја српског народа I, 1981, 54-105.
Општа допунска литература
Н. А. Машкин, Историја старог Рима, Београд, више пута прештампано; стр: 164-182; 295-310; 367-374; 412-462; 509-517.
М. Ростовцев, Историја старог света, Нови Сад 1990 (сви делови књиге који нису обухваћени у списку обавезне литературе).
Оксфордска историја римског света (приредили Џ. Бордман, Џ. Грифин, О. Мари), Београд 1999 (делови књиге који нису обухваћени у списку обавезне литературе).
P. Grimal, Rimska civilizacija, Beograd 1968.
Ž. Karkopino, Rim u razdoblju najvišeg uspona Carstva, Zagreb 1981.
Ф. де Куланж, Античка држава, Београд 1956 (прештампано).
Историја приватног живота. I: Од Римског царства до 1000. године (приредили Ф. Аријес и Ж. Диби), Београд 2000. (до 352. стр.)
A. Musić, N. Majnarić, Nacrt gčkih i rimskih starina, Zagreb (više izdanja).
M. Cary, H. H. Scullard, A History of Rome down to the Reign of Constantine, London 1975.
M. Cary, H. H. Scullard, A History of Rome down to the Reign of Constantine, London 1975,
↑↑↑