Археологија

Курс:
Примена биомолекуларних анализа у археозоологији: днк и стабилни изотопи (осн.)
Предавачи: др Соња Богдановић доцент
изборни курс
Број бодова: 4.00
↑↑↑