Археологија

Курс:
Археологија неолита (осн.)
У оквиру предмета: Археологија неолита
Предавачи: др Душан Михаиловићредовни професор
др Бобан Трипковићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Предавањима су обухваћене неолитске и раноенеолитске секвенце на подручју југоисточне Европе, од почетка 7. до краја 5. миленијума п.н.е. У уводним часовима пажња је посвећена и подручју Блиског Истока и Анадолије као месту настанка најзначајнијих неолитских иновација. Током наставе студент се упознаје са: а) историјатом истраживања неолита и основним истраживачким питањима; б) теоријама неолитизације и неолитским иновацијама; в) регионалним разликама у културном развоју; г) материјалном културом неолитских заједница; д) најзначајнијим неолитским налазиштима; ђ) променама које су наступиле са почетком бакарног доба.
Циљ изучавања курса: - Стицање општих теоријских знања о неолиту; - Упознавање са основним истраживачким питањима; - Упознавање са материјалном културом неолитских заједница; - Изградња критичког односа према презентованим чињеницама.
Предуслови за полагање: Слушање и полагање предмета је обавеза студента уписаног на основне академске студије археологије. Нема предуслова за похађање наставе.
Облици наставе: Настава се изводи презентовањем основних истраживачких парадигми. Током предавања се подстиче и охрабрује укључење студената у наставу.
План курса:

1. недеља
предавање - Неолитске иновације и промене у понашању људи
-

2. недеља
предавање - Блиски исток и Анадолија: прекерамички неолит
-

3. недеља
предавање - Чатал Хујук и неолитски телови
-

4. недеља
предавање - Први земљорадници и сточари југоисточне Европе
-

5. недеља
предавање - Сескло и Димини: почетак друштвене комплексности
-

6. недеља
предавање - Караново и неолитске секвенце источног Балкана
-

7. недеља
предавање - Источна обала Јадрана и залеђе: интеракција мора и копна
-

8. недеља
предавање - Неолит западног Балкана: Околиште, Бутмир и Обре
-

9. недеља
предавање - Култура Линеарне керамике и појава монументалних споменика
-

10. недеља
предавање - Неолит Паноније: културе Ленђел и Тиса
-

11. недеља
семинар - Предиспитна обавеза: писање есеја
-

12. недеља
предавање - Неолитски стилови централног Балкана: старчевачка и винчанска култура
-

13. недеља
предавање - Централни Балкан у раном неолиту: насеља, сахрањивање и материјална култура
-

14. недеља
предавање - Централни Балкан у касном неолиту (раном енеолиту): насеља, сахрањивање и матери
-

15. недеља
предавање - Припрема за завршни испит
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Cauvin, J. 2000 The Birth of Gods and the Origins of Agriculture, Cambridge.
Watson, P. J. 1995 Explaining the Transition to Agriculture, u T. D. Price, A.B. Gebauer (eds.) Last Hunters – First Farmers, School of American Research Press, Santa Fe – New Mexico, str. 21-37.
Whittle, A. 1996 Europe in the Neolithic: the Creations of New Worlds, Cambridge University Press, Cambridge.
Perles, C 2001: The Early Neolithic in Greece, Cambridge University Press, Cambridge.
Todorova, H., Vaisov, I. 1993: Novo-kamennata epoha v Bulgarii, Nauka i Izkustvo, Sofija.
Bailey, D.W. 2000 Balkan Prehistory: Exclusion, Incorporation and Identity. London: Routledge.
Ozdogan, M., Basgelen, N. 1999 Neolithic in Turkey: The Cradle of Civilisation, Istambul.
Општа допунска литература
Budja, M. (ed.) Documenta Praehistorica XXI-XXXIV, Neolithic studies 1-14, Ljubljana.
↑↑↑