Археологија

Курс:
Археологија у пракси (осн.)
У оквиру предмета: Археологија у пракси
Предавачи: др Александар Палавестраредовни професор
др Бранислав Анђелковићванредни професор
др Вера Васиљевићванредни професор у пензији
др Душан Михаиловићредовни професор
др Ненад Тасићредовни професор
др Сташа Бабићредовни професор
др Мирослав Вујовићванредни професор
др Бобан Трипковићванредни професор
др Софија Стефановићредовни професор
др Дејан Радичевићдоцент
др Јасна Вуковићванредни професор
др Марија Љуштинадоцент
др Дубравка Николићвиши научни сарадник
др Весна Димитријевићредовни професор
др Зорица Кузмановићдоцент
др Марко Порчићванредни професор
др Перица Шпехарванредни професор
др Јелена Цвијетићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Рад са основним категоријама археолошких налаза, примена основних принципа музеолошке презентације археолошких налаза, припрема за рад на теренским истраживањима.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са основним принципима археолошке праксе, обучавање за стручан рад са археолошким налазима и припрема за стручан рад на теренским истраживањима и упознавање са основним принципима конзервације покретног материјала.
Предуслови за полагање: Основних предуслова нема. Похађање часова је обавезно.
Облици наставе: Практичан рад студената обављаће се у Археолошкој збирци Филозофског факултета, у сарадњи са сарадницима Збирке.
План курса:

1. недеља
пракса - Увод
Студенти же бити са начином извођења праксе.

2. недеља
пракса - Идентификација и опис артефаката од керамике
-

3. недеља
пракса - Идентификација и опис артефаката од керамике
-

4. недеља
пракса - Идентификација и опис артефаката од стакла
-

5. недеља
пракса - Идентификација и опис артефаката од стакла
-

6. недеља
пракса - Идентификација и опис артефаката од камена
-

7. недеља
пракса - Идентификација и опис артефаката од камена
-

8. недеља
пракса - Идентификација и опис артефаката од метала
-

9. недеља
пракса - Идентификација и опис артефаката од метала
-

10. недеља
пракса - Идентификација и опис артефаката од кости
-

11. недеља
пракса - Идентификација и опис артефаката од кости
-

12. недеља
пракса - Основни принципи конзервације покретних налаза
-

13. недеља
пракса - Основни принципи конзервације покретних налаза
-

14. недеља
пракса - Основни принципи конзервације покретних налаза
-

15. недеља
пракса - Студентске презентације које су резултат претходне обуке
-

16. недеља
пракса - Обрада археолошких налаза са рекогносцирања
-

17. недеља
пракса - Цртање покретног археолошког материјала
-

18. недеља
пракса - Цртање покретног археолошког материјала
-

19. недеља
пракса - Израда теренске документације
-

20. недеља
пракса - Израда теренске документације
-

21. недеља
пракса - Опис инвентара и израда Ц-картона
-

22. недеља
пракса - Музеолошка обрада покретних налаза
-

23. недеља
пракса - Музеолошка презентација археолошког материјала
-

24. недеља
пракса - Студентске презентације које су резултат претходне обуке
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Philip Barker, Tehnike arheoloskog iskopavanja, Muzej hrvatskih arheoloskih spomenika, Split, 2000.
Lev Klejn, Arheoloska tipologija, SKUC, Ljubljana, 1987.
Општа допунска литература
J. Skibo, Pottery and People, University of Utah Press (January 14, 1999)
↑↑↑