Археологија

Курс:
Коштане алатке (осн.)
У оквиру предмета: Коштане алатке
Предавачи: др Весна Димитријевићредовни професор
др Соња Вуковићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Хумане и нехумане модификације коштаног материјала. Трагови употребе и трагови обраде. Одређивање врсте материјала за израду артефаката. Кост. Рог. Зуби. Слоновача. Шкољке. Пужеви. Друге врсте бескичмењака. Морфофункционална анализа коштаних и рожних артефаката. Одређивање скелетног елемента и таксономске припадности на модификованом остеолошком материјалу. Типологија коштаних артефаката.
Циљ изучавања курса: Студент се оспособљава да одређује тип и функцију коштане алатке, као одредбу врсте и дела скелета од које је предмет начињен.
Предуслови за полагање: Положени предмети Археозоологија и Методологија археозоолошких истраживања
Облици наставе: Предавања. Вежбе: идентификација и опис предмета израђених од материјала животињског порекла порекла.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Backalov A., 1979: Predmeti od kosti i roga u preneolitu i neolitu Srbije, Fontes Arcaeologiae Iugoslaviae, II: 1-58.
Perišić S., 1984: Predmeti od kosti, roga i kamena iz Odseka za praistoriju Muzeja grada Beograda,Muzej grada Beograda, Serija - zbirke i legati.
↑↑↑