Археологија

Курс:
Родне студије I (осн.)
У оквиру предмета: Родне студије I
Предавачи: др Нада Секулићредовни професор
др Исидора Јарићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: Предмет женских студија, историјат настанка и развој, методологија, фминистички покрет и феминистичка теорија.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са основном мрежом појмова везаном за студије рода, као и са историјатом феминизма и феминистичке теорије - упознавање студената са релевантношћу и значајем родних студија за савремену друштвену мисао
Предуслови за полагање: /
Облици наставе: Студенти су обавези да похађају наставу. Спремање обавеѕног дела литратуре. Тимски рад на пројекту на једној од шест основних тема.
План курса:

1. недеља
предавање - Историјат и настанак родних студија

2. недеља
предавање - Невидиљивост жена у хуманистичким дисциплинама

3. недеља
предавање - Специфичност женског искуства у друштву

4. недеља
предавање - Односи између женског покрета и феминистичке теорије

5. недеља
предавање - Основни правци феминистичког приступа

6. недеља
предавање - Одређење категорија род и пол

7. недеља
предавање - Социјализација или како се постаје женско

8. недеља
предавање - Образовање и припрема за занимање женске деце

9. недеља
предавање - Породица, брак и партнерство

10. недеља
предавање - Кућни рад, домаћи рад, женски не/рад

11. недеља
предавање - Материнство или родитељство и старање

12. недеља
предавање - Пријатељство и женске мреже

13. недеља
предавање - Женско здравље
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Папић, Жарана, Склевицки Лидија (1983): Антропологија жене, Просвета, Бгд. Бурдје Пјер (2001): Владавина мушкараца, Подгорица, ЦИД Барет, Мишел (1983): Потчињена жена, РАдничка штампа, Бгд.
Милић, Анђелка (1984): Жене, политика, породица, ИСИ ФФ, Бгд. Андре, Мишел (1997): Феминизам, Плато ХХ век, Бгд. Пејтмен, Керол (2001): Полни уговор, Феминистичка 94, Бгд.
↑↑↑