Археологија

Курс:
Археологија Египта: пре- и ранодинастички период (осн.)
Предавачи: др Бранислав Анђелковићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Геофизичке особине и палеоеколошки услови у долини и делти Нила, Западној и Источној пустињи. Терминални палеолит, процес неолитизације, неолит, халколит, однос култура Горњег и Доњег Египта, прелаз протодинастичког у династички период, Прва и Друга династија.
Циљ изучавања курса: Стицање основних знања о развоју пре- и протодинастичких култура Египта од епипалеолита до краја Друге династије, уз развијање способности критичког преиспитивања података.
Предуслови за полагање: Без предуслова. Предиспитна обавеза је израда теста - колоквијум у 7 недељи курса.
Облици наставе: Предавања, курс траје 15 недеља, 2 часа недељно.
План курса:

1. недеља
предавање - Одлике рељефа, палеоклиматски и палеоеколошки услови. Хронолошки однос култура.
Долина Нила, Горњи, Средњи и Доњи Египат. Западна и Источна пустиња са оазама. Клима и климатске промене. Културни след.
Литература: Midant-Reynes, B. 2000 The Prehistory of Egypt. Oxford: Blackwell Publishers [str. 100–124, 152–166, 210–220];

2. недеља
предавање - Терминални палеолит. Модели неолитизације. Карунијан. Фајум-А.
Епипалеолитске заједнице. Историјат истраживања. Фајумска депресија. Индустрија карунијана или Фајум-Б културе. Сахрањивање. Процес неолитизације. Локалитети Фајум-А културе. Економија, силексна и коштана индустрија, керамика.

3. недеља
предавање - Меримде Бени Саламе
Локација. Историјат ископавања. Стратиграфија. Архитектура. Индустрија. Економија. Сахрањивање.

4. недеља
предавање - Ел Омари.
Финални неолит. Локација. Историјат истраживања. Стратиграфија. Архитектура. Индустрија. Економија. Сахрањивање.

5. недеља
предавање - Маади-Буто комплекс
Халколит Доњег Египта. Локалитети. Историјат ископавања. Архитектура. Керамика. Камена и коштана индустрија. Економија. Некрополе. Нестанак доњоегипатске традиције.
Литература: Тутунџић, С. 2004 Доњи Египат у халколитском периоду и односи са јужним Левантом. Београд: Српско археолошко друштво.

6. недеља
предавање - Културе Горњег Египта: Тарифијан, Тазијен, Бадарска култура.
Епипалеолит, трагови неолита и почетак халколита Горњег Египта. Тазијен као уводна фаза Бадарске културе. Локалитети и порекло Бадарске културе. Историјат ископавања. Архитектура. Керамичке групе. Камена индустрија. Налази од кости и дрвета. Фигурине. Економија. Сахрањивање.
Литература: Wengrow, D., 2006, The Archaeology of Early Egypt: Social Transformation in North-East Africa, 10,000 to 2650 BC. Cambridge: Cambridge University Press

7. недеља
предавање - Компаративно и синтетичко резимирање претходног - колоквијум.
Синтеза претходног. Писање теста - колоквијум.

8. недеља
предавање - Накада I.
Историјат истраживања. Апсолутна хронологија. Амратијен. Почетак накадског културног комплекса. Локалитети Накаде I. Питријева подела керамике и систем редоследних датума.
Литература: Adams, B. 1988 Predynastic Egypt. Aylesbury: Shire Publications Ltd

9. недеља
предавање - Накада II.
Герзеан. Накада II. Организациони образац насеља. Униформност керамичког материјала. Горњоегипатски комонвелт. Експанзија Накада културе.
Литература: Needler, W., 1984, Predynastic and Archaic Egypt in The Brooklyn Museum. New York: The Brooklyn Museum.

10. недеља
предавање - Накада III.
Семаинијен. Накада III. Сахрањивање. Еволуција накадског културног комплекса. Културна насупрот политичкој хронологији. Протодинастичка колонија у југозападном Канаану. Нулта династија.
Литература: Anđelković, B., 2004, The Upper Egyptian Commonwealth: A Crucial Phase of the State Formation Process. Pp. 535-546 in Egypt at its Origins. Studies in Memory of Barbara Adams. Proceedings of the International Conference "Origin of the State. Predynastic and Early Dynastic Egypt", Krakow, 28th August - 1st September 2002. Orientalia Lovaniensia Analecta 138, eds. S. Hendrickx et al. Leuven: Peeters Publishers.

11. недеља
предавање - Интерпретације најзначајнијих представа Накада културе.
Петроглифи, палете, дршке ножева, главе буздована, етикете, представе на керамици. Иконографија и идеологија.
Литература: Müller-Karpe, H. 1968 Handbuch der Vorgeschichte II. München: C. H. Beck`sche Verlagsbuchhandlung [Table 1-32].

12. недеља
предавање - Прва династија.
Тинитски или ранодинастички или архајски период. Владари и споменици Прве династије. Сахрањивање.
Литература: Wilkinson, T. A. H. 1999 Early Dynastic Egypt. London and New York: Routledge.

13. недеља
предавање - Друга династија.
Владари Друге династије. Најзначајнији споменици.

14. недеља
предавање - Припрема за испит.
Закључна разматрања.
Литература: Hoffman, M.A., 1980, Egypt before the Pharaohs: The Prehistoric Foundations of Egyptian Civilization. London and Henley: Routledge and Kegan Paul.

15. недеља
предавање - Испит
Полагање испита.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Неопходна литература се може добити у библиотеци Одељења за археологију. Важан извор података, уз илустративне примере, су предавања. Препоручљив је и увид у одговарајуће сајтове на интернету.
↑↑↑