Археологија

Курс:
Археологија неолита (осн.)
У оквиру предмета: Археологија неолита
Предавачи: др Душан Михаиловићредовни професор
др Бобан Трипковићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Предавањима су обухваћене неолитске и раноенеолитске секвенце на подручју југоисточне Европе, од почетка 7. до краја 5. миленијума п.н.е. У уводним часовима пажња је посвећена и подручју Блиског Истока и Анадолије као месту настанка најзначајнијих неолитских иновација. Током наставе студент се упознаје са: а) историјатом истраживања неолита и основним истраживачким питањима; б) теоријама неолитизације и неолитским иновацијама; в) регионалним разликама у културном развоју; г) материјалном културом неолитских заједница; д) најзначајнијим неолитским налазиштима; ђ) променама које су наступиле са почетком бакарног доба.
Циљ изучавања курса: - Стицање општих теоријских знања о неолиту; - Упознавање са основним истраживачким питањима; - Упознавање са материјалном културом неолитских заједница; - Изградња критичког односа према презентованим чињеницама.
Предуслови за полагање: Слушање и полагање предмета је обавеза студента уписаног на основне академске студије археологије. Нема предуслова за похађање наставе.
Облици наставе: Настава се изводи презентовањем основних истраживачких парадигми. Током предавања се подстиче и охрабрује укључење студената у наставу.
План курса:

1. недеља
предавање - Неолитске иновације и промене у понашању људи

2. недеља
предавање - Блиски исток и Анадолија: прекерамички неолит

3. недеља
предавање - Чатал Хујук и неолитски телови

4. недеља
предавање - Први земљорадници и сточари југоисточне Европе

5. недеља
предавање - Сескло и Димини: почетак друштвене комплексности

6. недеља
предавање - Караново и неолитске секвенце источног Балкана

7. недеља
предавање - Источна обала Јадрана и залеђе: интеракција мора и копна

8. недеља
предавање - Неолит западног Балкана: Околиште, Бутмир и Обре

9. недеља
предавање - Култура Линеарне керамике и појава монументалних споменика

10. недеља
предавање - Неолит Паноније: културе Ленђел и Тиса

11. недеља
семинар - Предиспитна обавеза: писање есеја

12. недеља
предавање - Неолитски стилови централног Балкана: старчевачка и винчанска култура

13. недеља
предавање - Централни Балкан у раном неолиту: насеља, сахрањивање и материјална култура

14. недеља
предавање - Централни Балкан у касном неолиту (раном енеолиту): насеља, сахрањивање и матери

15. недеља
предавање - Припрема за завршни испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
M. Garašanin (ed.): Praistorija jugoslavenskih zemalja, Tom II, Centar za balkanološka istraživanja, Sarajevo 1979.
Cauvin, J. 2000 The Birth of Gods and the Origins of Agriculture, Cambridge.
Watson, P. J. 1995 Explaining the Transition to Agriculture, u T. D. Price, A.B. Gebauer (eds.) Last Hunters – First Farmers, School of American Research Press, Santa Fe – New Mexico, str. 21-37.
Whittle, A. 1996 Europe in the Neolithic: the Creations of New Worlds, Cambridge University Press, Cambridge.
Perles, C 2001: The Early Neolithic in Greece, Cambridge University Press, Cambridge.
Teocharis, D. 1973(ed.): Neolithic Greece, Athens.
Todorova, H., Vaisov, I. 1993: Novo-kamennata epoha v Bulgarii, Nauka i Izkustvo, Sofija.
Bailey, D.W. 2000 Balkan Prehistory: Exclusion, Incorporation and Identity. London: Routledge.
Ozdogan, M., Basgelen, N. 1999 Neolithic in Turkey: The Cradle of Civilisation, Istambul.
Општа допунска литература
Budja, M. (ed.) Documenta Praehistorica XXI-XXXIV, Neolithic studies 1-14, Ljubljana.
↑↑↑