Археологија

Курс:
Палеодемографија (мастер)
У оквиру предмета: Палеодемографија
Предавачи: др Софија Стефановићредовни професор
др Марко Порчићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Дефинисање археолошких проблема који су до сада решавани палеодемографским анализама. Студенти ће научити да самостално креирају базе података за палеодемографке анализе као и да их самостално обављају.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са археолошким проблемима који могу бити решавани палеодемографским истраживањима.
Предуслови за полагање: Положен испит физичка антропологија на основним студијама
Облици наставе: Предавања и обука у употреби статистике у палеодемографским анализама.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Paleodemography : age distributions from skeletal samples / edited by Robert D. Hoppa, James W. Vaupel. Cambridge : Cambridge University Press, 2002.
↑↑↑