Археологија

Курс:
Археологија пејзажа (докт.)
У оквиру предмета: Археологија пејзажа
Предавачи: др Александар Палавестраредовни професор
др Сташа Бабићредовни професор
др Моника Милосављевићдоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: начин на који различите заједнице овладавају пејзажем, разумеју га, тумаче и преносе знања о живљеном и имагинарном простору; последице у археолошком запису и могућности тумачења различитих аспеката живота у прошлости (економски, религијски, социјални); основни концепти феноменолошког приступа у археологији
Циљ изучавања курса: обогаћивање теоријско-методолошких знања кандидата; оспособљавање за сагледавање просторне димензије живота у прошлости, која чини важну окосницу археолошког истраживања
Предуслови за полагање: радно знање енглеског језика
Облици наставе: предавања, семинари, самосталан рад
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
• Babić, S. (2007) " Translation Zones" or Gateway Communities Revisited: The case of Trebenište and Sindos, Aegeum 27 (2007), 57 – 61
• Babić, S. (2008) Greeks, Barbarians and Archaeologists – Mapping the Contact, Ancient West and East 6 (2008), 73 – 89.
• Bradley, R. (2000) An Archaeology of Natural Places, London, New York: Routledge
• Gaddis, J. L. (2002) The Landscape of History – How Historians Map the Past, Oxford: Oxford University Press
• Johnson, M. (2007) Ideas of Landscape, Oxford: Blackwell
• Novaković, P. (2003) Osvajanje prostora – Razvoj prostorne in krajinske arheologije, Ljubljana: Filozofska fakulteta
• Schama, S. (2004) Landscape and Memory, London: Harper Collins Publishers
• Tilley, C. (1994) A Phenomenology of Landscape. Places, Paths and Monuments, Oxford, Providence: Berg Publishers
• Ucko, P. J. & R. Layton, eds (1999) The Archaeology and Anthropology of Landscape. Shaping our Landscape, London, New York: Routledge
↑↑↑