Археологија

Курс:
Настанак и развој полиса (осн.)
У оквиру предмета: Настанак и развој полиса
Предавачи: др Сташа Бабићредовни професор
др Зорица Кузмановићдоцент
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: преглед археолошких и историјских извора о процесу синоикизма, социјалним, политичким и економским карактеристикама живота у полису; институције, социјалне улоге, култови, обичаји, споменици
Циљ изучавања курса: критичко интердисциплинарно сагледавање најзначајнијег института античког грчког друштва
Предуслови за полагање: положен испит из изборног курса Археологија и писани извори
Облици наставе: предавања, дискусије, семинарски рад
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
• Austin, M. M. & P. Vidal-Naquet (1986) Economic and Social History of Ancient Greece, London: Batsford Academic and Educational Ltd, 3 – 26, 49 – 77, 112 – 130.
• Brock, R. & S. Hodkinson (2000) Introduction, Alternatives to Athens, Oxford Univeristy Press, 1 – 32.
• Crawford, M. H. & D. Whitehead (1984) Archaic and Classical Greece, Cambridge University Press, 27 – 51.
• Hansen, M. H, ed. (1993) The Ancient Greek City-State, Copehagen: The Royal Danish Academy of Sciences and Letters, 7 – 29, 30 – 40.
• Hansen, M. H. (2006) Polis – An Introduction to the Ancient Greek City-State, Oxford University Press
• Whitley, J. (2001) The Archaeology of Ancient Greece, Cambridge University Press, 165 -194.
↑↑↑