Археологија

Курс:
Грчки језик (осн.)
У оквиру предмета: Грчки језик
Предавачи: др Душан Поповићдоцент
др Мирослав Вукелићдоцент
изборни курс
Број бодова: 8.00
Садржај курса: Теоријска настава састоји се из два часа предавања недељно посвећених упознавању са основном граматиком грког језика: реч је о сцелокупној именској морфологији (именице и придеви прве, друге и треће деклинације, заменице и бројеви) и о основној глаголској морфологији (сви облици глагола прве конјугације). Практична настава састоји се из два чаца вежби недељно, на којима се утврђује градиво објашњено на предавањима. Студенти вежбају на корпусу од око педесет реченица садржаним у уџбенику.
Циљ изучавања курса: Циљ овог двосеметралног курса је да се за годину дана рада савладају основне граматичке информације о грчком језику: сва именска морфологија и основна глаголска морфологија (прва конјугација).
Предуслови за полагање: Не постоји никакав предуслов за похађање овог курса, никакво предзнање грчког језика није потребно, јер је реч о почетном курсу грчког језика намењеном онима који никада раније нису учили грки.
Облици наставе: Предавања се изводе монолошком методом, док се вежбе изводе дијалошком методом, уз помоћ уџбеника.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1. др Милан Будимир, др Љиљана Црепајац, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: основи грчке глотологије, Београд, 1986. 2. др Бојана Маневић-Шијачки, Граматика грчког језика, Београд, 2001.
↑↑↑