Археологија

Курс:
Археофауне Србије (докт.)
У оквиру предмета: Археофауне Србије
Предавачи: др Весна Димитријевићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Историјат археозоолошких истраживања у Србији. Плеистоценска фауна Србије. Палеолитске археофауне Србије. Ранохолоценска фауна Србије и фауна мезолитско/неолитске трансформације у Ђердапу. Неолитске археофауне. Археозоолошка истраживања млађепраисторијских култура на тлу Србије. Археозоолошка истраживања античких налазишта на тлу Србије. Археозоолошка истраживања средњевековних налазишта на тлу Србије.
Циљ изучавања курса: Упознавање са резултатима истраживања фаунистичких остатака са археолошких локалитета Србије.
Предуслови за полагање: Археозоологија I или Археозоологија II
Облици наставе: Предавања, семинари, практичан рад уз консултације са ментором.
План курса:

1. недеља
предавање - Плеистоценска фауна Србије.

2. недеља
предавање - Неолитске археофауне Србије

3. недеља
предавање - Резултати истраживања фауне одабраног локалитета/старости у Србији

4. недеља
семинар - Презентација и одбрана иѕвештаја о археозоолошкој анализи одабраног узорка.

5. недеља
семинар - Презентација и одбрана семинарског рада кандидата
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Dimitrijevic V., 2008: Vertebrate fauna of Vinča – Belo Brdo (excavation campaigns 1998-2003), Starinar, 56: 245-259.
Boric D. & Dimitrijevic V., 2007: When did the ‘Neolithic package’ reach Lepenski Vir? Radiometric and faunal evidence.- Documenta Praehistorica XXXIV: 53-72.
Boric D. & Dimitrijevic V., 2006: Continuity of foraging strategies in Mesolithic-Neolithic transformations: dating faunal patterns at Lepenski Vir (the Balkans), Atti della Società per la preistoria e protoistoria della regione Friuli-Venezia Giulia, XV (2004-2005): 33-107.
Dimitrijević V., 2000: The Lepenski Vir Fauna: Bones in Houses and Between Houses.- Documenta Praehistorica, XXVII: 101-117, Ljubljana.
Dimitrijević V., 1999: Vertebrate fauna from the Epigravettian site of Trebački Krš near Berane, Northeast Montenegro.- in: Bailey G., Adam E., Panagopoulou E., Perles C. & Zachos K. (eds.), The Palaeolithic Archaeology of Greece and Adjacent Areas: Proceedings of the ICOPAG Conference, Ioannina, September 1994, British School at Athens Studies, 3: 357-360, London.
Dimitrijević V., 1998: Fossil Remains of Vertebrates in Serbian Cave Deposits.- in Djurović P.(ed), Speleological Atlas of Serbia, “Jovan Cvijić” Geographical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Special Issues, N 52: 51-57, Belgrade.
Classon A., 1979: Padina and Starčevo: game, fish and cattle, Paleohistoria, XXII: 141-173.
Општа допунска литература
Bökönyi S., 1978, The vertebrate fauna of Vlasac, in: Srejović D.& Letica Z. (eds.), Vlasac, mezolitsko naselje u Djerdapu, Tom II: Geologija, biologija, antropologija, 35-65. Bök&
↑↑↑