Археологија

Курс:
Археозоологија II (докт.)
У оквиру предмета: Археозоологија II
Предавачи: др Весна Димитријевићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Предмет проучавања археозоологије, историјат дисциплине, таксономска идентификација, анализа остатака сисара, анализа остатака птица, анализа остатака херпетофауне, анализа остатака риба, археомалакологија, анализа асоцијације, археофауне палеолита и мезолита, палеоеколошка реконструкција, лов и ловне врсте, изумирање у квартару, археофауне неолита, припитомљавање животиња и неолитске археофауне, секундарна експлоатација животиња, контекстуална анализа археозоолошког материјала, урбана археозоологија, археозоолошка интерпретација.
Циљ изучавања курса: Упознавање студента са широким спектром тема из области археозоолошких истраживања, оспособљавање за самостална археозоолошка истраживања и савладавање одређене уже области у оквиру археозоологије.
Предуслови за полагање: без предуслова
Облици наставе: Предавања, семинари, практичан рад уз консултације са ментором.
План курса:

1. недеља
предавање - Одабране теме из области археозоолошких истраживања.
Зависно од оријентације кандидата, презентација археозоолошких истраживања одабраних локалитета, презентација резултата археозоолошких истраживања одабраних пројеката, презентација одабраних тема из области археозоолошких истраживања.

2. недеља
вежбе - Археозоолошка анализа фауне одабраног локалитета/старости/региона.

3. недеља
семинар - Презентација одабране теме из области археозоологије
Презентација одабране теме из области археозоологије. Дискусија.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Hillson, Simon W. 1990. Teeth. Cambridge University Press, Cambridge, U. K.
Hesse B. and Wapnish P., 1999, Animal Bone Archaeology, from objectives to analysis, Taraxacum Inc., 132 pp.
Општа допунска литература
Wilson, B., C. Grigson and S. Payne (editors). 1982. Ageing and sexing animal bones from archaeological sites. BAR British Series 109, Oxford, U.K.
↑↑↑