Археологија

Курс:
Биоархеологија (осн.)
У оквиру предмета: Биоархеологија
Предавачи: др Софија Стефановићредовни професор
др Марко Порчићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: На основу скелетног узорка реконструкција модела опстанка, исхране, физичких активности древне популације. Студенти ће имати задатак да информације које се добијају анализом скелета разматрају у њиховом археолошком контексту.
Циљ изучавања курса: Упознавање са могућностима анализе антрополошких података у њиховом археолошком контексту. Такође, упознавање са најновијим могућностима молекуларнобиолошких и хемијских анализа костију како би кандидат неке од њих употребио и у својим истраживањима.
Предуслови за полагање: без предуслова
Облици наставе: предавања, истраживачки рад студената
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Larsen, C. S. 2002. Bioarchaeology-interpreting behavior from the human skeleton. Cambridge University Press., Cambridge.
Larsen, C. S. 1987. Bioarchaeological interpretations of subsistence economy and behavior from human skeletal remains. In Schiffer, M. B. (ed.), Advances in Archaeological Method and Theory, Vol. 10,
Larsen, C. S. 1995. Biological changes in human populations with agriculture. Annual Review of Anthropology 24: 185–213.
Larsen, C. S.1997. Bioarchaeology: Interpreting Behavior From the Human Skeleton, Cambridge University Press, Cambridge.
Larsen, C. S. 2000. Skeletons in Our Closet: Revealing Our Past Through Bioarchaeology, Princeton University Press, Princeton, NJ.
Mays, S. 1998. The archaeology of human bones, London-New York: Routledge.
↑↑↑